Den gyldne løve

Leo Pharmas forventede milliardoverskud ryger direkte i pengetanken, Leo Fondet. Pengetanken, der skal sikre Løvens selvstændighed, tegnes af Leo Pharmas direktion.

Læs mere
Fold sammen
Der er lagt op til endnu et rekordoverskud, når Leo Pharma på tirsdag afleverer regnskab for 2003. I 2002 år omsatte Leo Pharma for 4,4 mia. kr. Og da skatten var betalt, kunne selskabet lægge 1,3 mia. kr. oven i koncernens egenkapital, som dermed voksede til mere end 8,4 mia. kr.

Leo Pharma adskiller sig fundamentalt fra de børsnoterede medicinalkoncerner Novo Nordisk og Lundbeck ved at være 100 procent fondsejet af Leo Fondet.

Hos Leo Pharma er der ingen eksterne investorer, som kræver udbytte eller forlanger hårdtpumpede forskningsbudgetter. Derfor kan Leo Fondet tillade sig at spare formuen op i bedste Joachim von And stil, ind til de rigtige forskningsprojekter viser sig.

Opsparingen giver styrke til dels at bevare koncernens selvstændighed i en benhård medicinalbranche. Samtidig - og det er vigtigt - giver pengetanken Leo Pharma mulighed for selv at stå for alle udgifter fra ide til færdigt og markedsført lægemiddel. Dermed slipper Løven nemlig for at skulle dele gevinsterne fra nye lægemidler med andre.

Atypisk personkreds
Leo koncernen er også atypisk med hensyn til den personkreds, der lægger linierne. Der er så godt som ingen forskel på den øverste ledelse af fondet og af virksomheden.

Leo Pharmas bestyrelse præges af Leo Pharmas egne direktører: Den administrerende direktør Ernst Lunding og salgsdirektøren Jens Bo Olesen er menige medlemmer, mens Leo Pharmas forskningsdirektør Poul Rasmussen er selskabets formand.

Poul Rasmussen er også formand for Leo Fondet, hvor Ernst Lunding er næstformand. Udover de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelserne for Leo Pharma og Leo Fondet af den samme personkreds.

Personsammenfaldene er ikke på linie med Nørby-udvalgets corporate governance udspil. Men at Leo-direktørerne har mange kasketter på er helt på linie med Leo Fondets fundats, som kræver, at mindst tre af Leos direktionsmedlemmer er i bestyrelsen.mcr@berlingske.dk

lw@berlingske.dk