Den der lever skjult lever farligt

Det gik især ud over centre og nævn, der ikke har kommunikeret overbevisende om deres eksistensberettigelse.

Læren er, at den offentlige institution, der lever skjult, nu også lever farligt.


Det har ikke været let at

være offentligt finansieret center siden nytårsaften, hvor statsministeren varslede kraftige besparelser på området.


Efterfølgende

har der naturligt nok været en til tider voldsom debat om, hvilke centre, nævn og andre institutioner der gør meget

gavn, og hvilke der gør mindre gavn. Alle kan jo undværes, hvis det kommer dertil. Men spørgsmålet har

været, hvem der ikke gør tilstrækkelig gavn og dermed skal klare sig uden offentlige bevillinger.

Hvem

gør gavn

Næste spørgsmål bliver så, hvad det vil sige at gøre gavn, og svaret afhænger

jo af, hvem man spørger: Hvad vil det sige at gøre gavn - og for hvem? De fleste kan vel være enige om, at offentligt

støttede centre skal være almennyttige, d.v.s. gøre gavn for en væsentlig del af skatteyderne.


En forudsætning

for at offentligheden kan vurdere, om et center gør gavn er, at centret formår at fremlægge deres opgaver og informere

om, hvilke fremskridt centret har nået i retning af at løse deres opgave.


Det er ikke en opgave, der er prioriteret

lige højt blandt de flere hundrede nævn og centre, der var i søgelyset i forbindelse med de offentlige besparelser

på finansloven. Ingen fremhævet, ingen glemt. Langt størstedelen af de 110 institutioner, der endte med at føle

sparekniven, havde enten slet ikke løst den tilknyttede kommunikationsopgave eller kun løst den med begrænset

effekt.


Og hvorfor mon det? Der har været en tendens til, at nævn og centre, der først var født, kunne

føle sig sikre på at få lov til at leve videre. De har ikke altid oplevet sig selv så meget i farezonen,

at de prioriterede bøvlet med at informere om opnåede resultater.Ingen information

En del af de nedlagte

nævn og centre har slet ikke informeret om, hvad de laver, eller hvordan de gør sig fortjent til at være på

finansloven.


Ingen hjemmeside, ingen årsberetning, intet nyhedsbrev, intet pressearbejde. Så kan det være

temmelig vanskeligt for embedsmænd og bevilgende politikere at argumentere for, at netop det pågældende center er

uundværligt. Sagt på en anden måde lever offentligt støttede organisationer livet farligt, hvis de ikke er

helt fremme i skoene og fortæller om de glimrende resultater, de laver.


Hvordan gør man det så, hvis man

skal gøre det godt?


Jeg kan anbefale, at man griber sagen mere systematisk an, hvor man grundigt afklarer spørgsmålene

i de fem kommunikationstrin, som sådan set gælder enhver type virksomhedskommunikation:


1) Mission: Hvad er den offentlige

virksomheds idégrundlag? Hvad måtte samfundet undvære, hvis den blev nedlagt? 2) Vision: Hvor kan virksomheden være

om tre-fire år, som ofte er bevillingshorisonten i det offentlige system? Hvad er den helt optimale udvikling? 3) Målsætning:

Hvad skal vi så nå inden for de næste et-to år? Og hvordan havde vi tænkt os at måle og dokumentere

det? 4) Strategi: Hvordan og med hvilke midler vil vi så helt konkret nå de mål, vi har sat? Hvilke metoder -herunder kommunikationsmæssige

- vil være fornuftige at anvende?


5) Implementering: Hvilke kommunikationskanaler vil vi anvende? Hvordan vil vi gøre

det og hvem gør hvad? Hvordan måler vi, hvad der virker.