Deltidsforslag giver fagbevægelsen tid

Udspil: Arbejsmarkedets parter kan få noget tid, og de kan sikre sig, at der ikke bliver lovreguleret på et område, de plejer selv at lave aftaler om. Men de nye deltidsregler, dem må de æde.

Ikke mindre end 80 deputationer har siden forslagets fødsel insisteret på at fremføre deres sag i arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget.

Mange arbejdspladser valgte i torsdags at deltage i en landsdækkende protestaktion mod de nye deltidsregler.

Det har i en eller anden forstand gjort indtryk på bekskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Han tilbyder nu arbejdsmarkedets parter selv at aftale sig frem til det, han under alle omstændigheder vil gennemtrumfe.

»LO og fagforbundene har udtrykt bekymring for, at deltidsreglerne ikke er en del af overenskomsterne, og derfor åbner vi denne mulighed for, at de bliver det,« forklarer Claus Hjort Frederiksen om baggrunden for sit nye udspil.

De kan altså undgå at blive lovreguleret og dermed sikre sig, at det fortsat er de indbyrdes aftaler, der lægger rammerne på arbejdsmarkedet. Og de får noget tid til det.

Men indholdet af den lov, der har sat sindene i bulderkog, røres der ikke ved. Det skal være muligt for alle lønmodtagere og arbejdsgivere at lave indbyrdes aftaler om deltid. Der må ikke være områder på arbejdsmarkedet, der ikke tillader det.

»Sagen er, at der allerede er flertal for forslaget, og det bliver gennemført, som det ligger nu. Det, der nu er forslaget - et forslag fra Ole Sohns (SF) side - er, at ved at indarbejde de her ting i overenskomsterne, kan parterne arbejde sig uden om lovgivning. Og det er det tilbud, fagbevægelsen har fået,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Han har set, at LO kalder forslaget at få sat en pistol for panden.

»Jo, men sagen er, at der er flertal for lovforslaget, og om ti dage er det forslag vedtaget og er gældende lov her i landet. Sådan er det,« siger han og ridser dermed sin stærke position op. Både det eksisterende lovforslag og det nye udspil er sket med støtte fra Dansk Folkeparti.

LO har kaldt det nye udspil en skinmanøvre, fordi det stadig tvinger arbejdsmarkedets parter til at indgå de aftaler, ministeren vil have gennemført om deltid.

Socialdemokratiet tager også skarp afstand.

Men andre dele af fagbevægelsen, blandt andre CO Industri og SiD agter at gøre brug af tilbuddet, efterhånden som overenskomsterne udløber.

At der overhovedet kom et ændringsforslag på bordet, skyldes Ole Sohn, arbejdsmarkedsordfører for SF.

»Under andenbehandlingen i Folketinget blev jeg mere og mere træt af, at vi hver især skældte ud på hinanden samtidig med, at alle partier i Folketinget er enige om, at der skal være mulighed for deltid i overenskomster. Når alle er enige, kan jeg simpelthen ikke forstå, at man skal lave et lovindgreb med alt den ballade, det giver,« forklarer han. Derfor vil SF stemme for forslaget.

I første omgang skal arbejdsmarkedets parter dog beslutte, om de er interesseret i ændringsforslaget, der fjerner det kategoriske påbud om lovgivning på området og i stedet åbner for, at parterne kan nå at aftale sig frem til det.

»Hvis der er interesse for det, vil vi indarbejde de her ændringsforslag inden den endelige vedtagelse. Hvis der ikke er interesse for det, så bliver loven vedtaget, som den er i dag,« siger Claus Hjort Frederiksen.