Deltid på plads

For det første har der været stor bekymring for, om en lønmodtager vil være tilstrækkelig beskyttet

mod at blive afskediget, hvis han eller hun siger nej til at komme på deltid eller beder sin arbejdsgiver om at komme på

deltid.


Derfor foreslås det at indføre den såkaldte delte bevisbyrde i disse sager. Det vil lempe bevisbyrden

for lønmodtageren. Forslaget svarer til den delte bevisbyrde, der blev indført i ligestillingssager sidste år.

For det andet har der også været stor bekymring for, om forslaget kunne føre til at arbejdsgiverne bruger deltidsloven

til at konvertere fuldtidsstillinger til deltidsstillinger. Det foreslås derfor, at det alene er under ansættelsen, at

en lønmodtager og en arbejdsgiver har ret til at aftale deltid. Det vil sige, at direkte eller indirekte hindringer, der begrænser

retten til deltid under ansættelsen er ugyldige, mens bestemmelser, der begrænser retten til at aftale deltid ikke er

ugyldige i ansættelsessituationer. nikaTold og Skat fyrer 150

Told og Skats ledelse meddelte fredag

alle ansatte, at der den 15. maj skal afskediges 150 medarbejdere. Afskedigelserne er en konsekvens af de effektiviseringskrav, der

er stillet til Told og Skat for årene 2003-2006. Samlet set skal Told og Skat reducere antallet af ansatte med ca. 900 fuldtidsstillinger,

men godt 700 vil ske gennem naturlig afgang.


Fyringsrunden bliver dog ikke så omfattende som først antaget. Oprindeligt havde

Told og Skat frygtet at måtte sige fyre helt op til 750 medarbejdere. vls

Producentpriser

op i Euroland

Producentpriserne i de 12 eurolande steg 0,4 pct. i marts sammenlignet med februar, da de steg 0,1 pct., viser tal fra

Eurostat. Analytikere adspurgt af Bloomberg News havde ventet en stigning på blot 0,3 pct. Opgjort på årsbasis er

producentpriserne faldet med 0,8 pct. mod et fald på 1,1 pct. i februar. Her var ventet et fald på 0,9 pct.


For samtlige

15 EU-lande steg producentpriserne med 0,3 pct. på månedsbasis efter at have været uændrede i februar. Her

var årudviklingen et fald på 0,7 pct. mod et fald på 1,0 pct. i februar. Der er offentliggjort foreløbige

tal for eurozonens kapacitetsudnyttelse i 2. kvartal. Det viser fald til 80,1 pct. fra 80,8 pct. Blandt økonomer er der enighed

om, at eurozonen kan udnytte sin kapacitet bedre, og at strukturreformer på arbejdsmarkedet er vejen frem. RB-Børsen


Flere uden job i USAArbejdsløsheden i USA har ikke været større i de seneste

syg og et halvt år. Fredag blev det oplyst, at arbejdsløsheden er steget til 6,0 pct. i april fra 5,7 pct. i marts.


Der

er kommet flere arbejdsløse, selv om den økonomiske vækst er taget til, og analytikere anfører over for

Bloomberg News, at det skyldes, at virksomhederne endnu ikke fastansætter nye medarbejdere efter den økonomiske afmatning.

I stedet beder virksomhederne sine ansatte om at arbejde på overtid eller kalder nye medarbejdere ind på timeløn.

Den høje arbejdsløshed kom bag på markedet, idet analytikere adspurgt af Bloomberg News blot havde ventet en stigning

til 5,8 pct., men deres estimater lå forholdsvist spredt fra 5,5 pct. til 6,0 pct.


Arbejdsmarkedsrapporten viser desuden,

at 43.000 amerikanere uden for landbruget fik job i april mod 21.000 færre nye job i marts. Tallet for marts er revideret ned

fra en oprindelig oplyst stigning på 58.000. Her havde analytikerne forudset, at 55.000 ville have fået job, og estimaterne lå

fra en stigning på 15.000 til en stigning på 150.000.


Der er også offentliggjort tal for de gennemsnitlige

timelønninger, der steg med 0,1 pct. i april mod 0,3 pct. i marts. Forventningerne til april lød på en stigning

på 0,3 pct., og estimaterne lå fra en stigning på 0,2 pct. til en stigning på 0,3 pct. På tirsdag er

der møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite, FOMC. Markedet venter ikke, der vil blive ændret på

renterne, og arbejdsmarkedsrapporten underbygger umiddelbart den holdning. RB-BørsenDagpengesnyd i fokus_Fusk

med dagpenge bliver sværere og sværere. Samkøring af edb-registre fanger stort set alle, der får udbetalt

arbejdsløshedsdagpenge og samtidig har anden indtægt, fastslår kontorchef i Arbejdsdirektoratet, Susanne Bærentzen.


-

Man kan ikke sige, at folk er blevet mere kriminelle. Men vi får bedre og bedre redskaber i form af edb-registre, hvor vi kan

opfange sagerne, så i dag er det faktisk umuligt både at modtage dagpenge og løn uden at blive opdaget, siger Susanne

Bærentzen til KAD.


Direktoratet kunne i 2001 kræve 40,5 mio. kr. retur i uberettiget udbetalte dagpenge - eller godt

10 pct. mere end i 2000. KAD''s a-kasse havde sidste år 11 sager om svig. nika