Delt bevisbyrde i deltidslov

Bevisbyrden bliver delt i sager, hvor en lønmodtager mener, at en fyring sker, fordi han eller hun har sagt nej til at gå på deltid.

Det er ifølge Beskæftigelsesministeriet en del af indholdet i den aftale om deltidsloven, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti.

Formuleringen i den lov, der skal træde i kraft 1. juli, bliver, at "hvis en lønmodtager påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode", at fyringen er uretmæssig, "påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes, at lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, eller at lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid".

Dermed bliver bevisbyrden i den slags sager delt på samme måde, som gælder i sager om sexchikane.

For at undgå at arbejdsgiverne bruger deltidsloven til at konvertere heltidsstillinger til deltidsstillinger, slås det i loven fast, at deltidsaftaler kun kan indgås, hvis lønmodtageren er ansat på virksomheden i forvejen.

/ritzau/