Dell i storvækst

Pc-producenten Dell øgede omsætningen til rekordhøje 1,2 mia. kr. på det danske marked i det netop overståede

regn-skabsår og præstede et overskud på 20,0 mio. kr.Dermed er selskabet kommet ud over krisen sidste år,

som udløste fyringer og en større omstrukturering.- Virksomhedens resultat har i regnskabsåret båret

positivt præg af forrige års omstrukturering. Omstruktureringen har været med til at tilpasse virksomhedens omskostningsniveau

og konkurrenceevne og optimeret driften, skriver ledelsen i årsberetningen.Ved indgangen til 2003 skilte Dell sig af med

30 medarbejdere.Virksomhedens nettoomsætning steg i 2003/04 til 272,2 mio. kr. mod 250,3 mio. kr. året før.

Men det faktiske salg er væsentligt højere, da indtjeningen for Dell i Danmark er kommission af salget.Af regnskabet

fremgår det, at selskabet har fået kommission for salg på 1,2 mia. kr. i Danmark og i resten af Norden for 1,4 mia.

kr.

Ansætter igen

Medgangen i Danmark har betydet, at sidste års fyringer igen er afløst af ansættelser.

Således kunne ErhvervsBladet i juni berette, at Dell i Danmark i månederne frem ville øge bemandingen med 25 pct.

til 465 ansatte.De nye medarbejdere skal sælge til virksomheder eller bliver placeret i callcenteret.Den primære

årsag til det øgede behov for medarbejdere blev primært forklaret med et øget behov for udskiftning af gamle

pc''er i virksomhederne.I 2003 øgede den amerikanske producent sortimentet med printere, og produktsortimentet vil inden

for den nærmeste fremtid blive udvidet yderligere, hedder det i beretningen.Selvom markedet for hardware er hårdt

presset med små indtjeningsmarginaler forventer Dell, at resultatet vil udvikle sig i positiv retning i indeværende år.

Og IT-virksomheden vil vinde markedsandele fra konkurrenterne.