Dejligt at også ledende industrimænd taler ud

Regeringen modtager altid gerne konstruktiv kritik. Jeg er glad for at også erfarne erhvervsfolk giver sit besyv med, som Niels

Due Jensen i Jyllands-Posten, tirsdagi sidste uge, med kommentarerne til tænketanken, Fremtidens Vækst. Fulgt op i ErhvervsBladets

leder, dagen derpå.Men jeg er ærgerlig over ErhvervsBladets pointe om bekymring på regeringens vegne. Jeg

betragter det tværtimod som særdeles glædeligt, at Niels Due Jensen giver sit besyv med - kritisk men samtidig konstruktivt.Og

jeg er ikke enig med Niels Due Jensen i, at jeg blot vil tak-ke tænketanken efter vel udført dåd, og i øvrigt

intet foretage mig.Intet er mig mere fremmed.Vi står overfor en ny situation med udflytning af arbejdsplad-ser i

et tempo, vi ikke hidtil har set. Regeringen kender ikke al-le svarene på udfordringerne - derfor spørger ønsker

vi sparring med dem, som er tættest på markedet og globaliseringen.Det er heller ikke rigtigt, når det hævdes

at regeringen parkerer de hårde beslutninger til efter næste valg.Denne tænketank skal barsle med sin endelige

rapport i foråret 2005, altså formodentlig før næste valg. Derudover kan der lø-bende komme ad hoc udspil

fra gruppen, som politikerne skal forholde sig til. Alle hidtidige erfaringer - som Due Jensens omtalte fra Dansk Industri - indgår

helt givet i tænketankens arbejde og vurderinger.Regeringen er i forvejen dybt optaget af bedre vilkår for er-hvervslivet.Med

vækststrategien har vi sat fokus på erhvervslivets ramme-vilkår. Der er sat en stopper for den konstante stigning

i det administrative bøvl.Og skattestoppet/ sænkningen betyder, at der for første gang i 35 år er faldende

skattetryk i Danmark til gavn for konkurrenceevnen og beskæftigelsen.Det hævdes at regeringen forsømmer at

fortælle vælgerne, det er til deres fordel, når der satses på forskning og udvikling. Vi har med etableringen af

Nordsøfonden sat handling bag ordene og vist, at denne regering prioriterer forskningen. Jeg har til min glæde fået

meget bred opbakning til det, når jeg møder vælgerne.Og sådan skal det fortsætte.Jeg har

store forventninger til visionære, relevante udspil fra tænketanken, der også vil leve op til Niels Due Jensens

ambiti-oner - som jeg i øvrigt værdsætter meget højt.