Debat mangler proportioner

Siden optagelsen af de nye østeuropæiske medlemslande i EU, har der været stor fokus på anvendelsen af arbejdskraft fra disse lande. Men Danske Malermestres nye konjunkturundersøgelse viser, at debatten i høj grad har manglet proportioner. I malerfaget kommer tre ud af fire udlændinge fra Tyskland, mens kun hver femte kommer fra Polen. De danske malermestre har i høj grad taget den udenlandske arbejdskraft til sig. Hverfemte virksomhed har i første halvår 2007 beskæftiget ansatte fra udlandet. Ud over tys-kere og polakker peger fem procent af virksomhederne på ansatte fra Sverige og 12 procent på andre lande. I gennemsnit har virksomhederne haft knap seks udlændige ansat, men der har været stor spredning lige fra én til 45 ansatte. Det typiske antal udlændinge i en malervirksomhed er tre personer. Knap 60 procent af virksomhederne påtager sig selv besværet med at finde og ansætte den udenlandske arbejdskraft, mens 40 procent tyr til vikarbureauer. Det tyder på, at lempelserne i overgangsordningen har virket efter hensigten og har gjort det lettere for de danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det er formentlig også en konsekvens af, at arbejdsgiverforeningerne har ydet en massiv informationsindsats på området.