De unge vil af med folkepensionen

Folkepensionen og efterlønnen, som vi kender dem nu, vil ikke overleve, når næste generations politikere sætter sig på plads på ministertaburetterne, lyder det samstemmende fra de store politiske ungdomsorganisationer.

Det skriver dagbladet Information. Socialdemokraternes- Radikal-, Konservativ- og Venstres Ungdom lægger op til drastiske forandringer.

Statsbetalt pension skal målrettes den gruppe, der ikke selv har været i stand til at spare op, mens resten af befolkningen selv må sørge for at lægge til side. Hvordan modellen skal skrues sammen, varierer en smule fra parti til parti.

Formanden for Socialdemokratisk Ungdom, Jacob Bjerregaard, er klar til at bryde med moderpartiet og afskaffe folkepension til alle.

»Grundpensionen sættes over sigt ned til nul, mens tillægspensionen hæves, så de, der mangler, får. Har man mulighed for det, skal man spare op selv. Alle på arbejdsmarkedet skal være tvungne medlemmer af en a-kasse og gennem den spare op til pensionen,« siger Jacob Bjerregaard.

Formanden for Venstres Ungdom, Claus Horsted, er enig i den tvungne opsparing, men vil ikke acceptere tvun-gen medlemsskab af en a-kasse.

»Velfærdssamfundet skal tage sig af uforudsete begivenheder, og det er altså ikke uforudset, at man bliver gammel. Så der må man selv sørge for at spare op. Hvordan den præcise model skal skrues sammen, må vi kigge på,« siger han.

Konservativ Ungdom anbefaler også danskerne at begynde at indstille sig på, at alderdomsfinansieringen skal ske på eget ansvar. Landsformand Kasper Hülsen opfor-drer også familien til at tage større ansvar i fremtiden

»Vi skal have store dele af ansvaret væk fra staten over til frivillige fællesskab og familien må tage større ansvar for sine egne. Man skal kun lave politik for dem, der har behov. Ikke for alle andre,« siger Kasper Hülsen.

faj@berlingske.dk