De tre havmølleparker vil blive bygget om 10-15 år

De tre nu annullerede havvindmølleparker bliver bygget.


Det tror den administrerende direktør for vindmølleproducenten

NEG Micon, Torben Bjerre-Madsen.


- De bliver bygget om 10-15 år på privat initiativ og på kommercielle vilkår.

Hvem ved, hvor meget prisen på olie stiger i de kommende år, pointerer Torben Bjerre-Madsen.


Han kalder regeringens

annullering af de tre havvindmølleparker for "et ærgerligt signal" til omverdenen.


- Tror Danmark nu ikke

længere på vindenergi? Det skaber forvirring i udlandet, fremhæver Torben Bjerre-Madsen.


- De danske ordninger

er blevet kopieret i andre lande. Danske vindmølleejere har ret til at slutte sig til el-nettet, og de blev garanteret en fast

pris pr. kW. Det har skabt efterspørgsel efter vindmøller herhjemme. Andre lande har skelet til den danske model, og

det har været med til at få gang i eksporten af vindmøller, påpeger Torben Bjerre-Madsen. Han mener, at signalværdien

af regeringens udmelding sammen med det faktum, at Forskningscenter Risø ikke kan få lov at opføre en prøvestation

til test af vindmøller i Vestjylland, begynder at ligne en generel problemstilling for vindmøllebranchen.


Torben

Bjerre-Madsen har fuld forståelse for, at den borgerlige regering ønsker at markere sig på energiområdet.

Han forstår også, at virksomheder kan synes, at det er dyrt for dem at blive påtvunget el fra vindmøller.


-

Den prioriterede el er en politisk beslutning, der er med til at nedbringe virksomhedernes elforbrug. Der er mange forhold i et velfærdssamfund,

man kan være utilfreds med - f.eks. høj topskat og høj moms, fremhæver Torben Bjerre-Madsen.


World

Wide Wind

Den danske vindmølle-developer, World Wide Wind, advarer regeringen mod at sætte Danmarks stærke position

over styr i en ivrig jagt på kortvarige fortjenester.


- Først var der signalet om vindmøller på land,

og siden har ministeriet lukket for tre nye havvindmølleparker. Det er et dårligt signal at sende, når man samtidig

har en dansk milliardindustri, der lever af at sælge vindmøller, siger koncerndirektør Niels Immerkjær,

World Wide Wind.


Selskabets polske datterselskab fik sidste år en ordre på at opføre 50 havvindmøller

ud for den polske Østersø-kyst. Ordren har en værdi på 800-900 mio. kr. Det er første gang, det polske

selskab er involveret i et havmølle-projekt. Ordren er endnu ikke placeret, men det er givet, at de danske producenter er stærkt

inde i billedet. I Norge er der planer om at opføre 700 vindmøller langs kysten i de kommende år.


- Når

vi betragter et kort over Norge og tager vort lands vindforhold i betragtning, ser vi et stort potentiale for at udnytte det til energi, siger

Eli Arnstad, der leder det statslige center for alternativ energi.