De sure økonomer

Fogh Rasmussen-regeringens forårspakke, som blev lanceret i tirsdags, bekymrer økonomerne.De mener nemlig ikke,

at den er nødvendig. Opsvinget ville slå igennem alligevel - bare lidt senere og dermed lidt sundere.Nu, hvor regeringen

har sendt ni milliader ekstra ud til privat forbrug i år, risikerer vi, at dansk økonomi bliver overophedet. Derfor skal

regeringen være klar til at stramme igen, siger f. eks. den økonomiske overvismand, Peter Birch Sørensen.En

tilsvarende holdning ville man givetvis have givet udtryk for i Nationalbanken, hvis nogen havde spurgt banken.Og sådan

er det med de fleste økonomer.I virkeligheden bryder de sig ikke om, at staten griber ind overfor markedet. De ser økonomien

som en fin maskine med indbyggede stabilisatorer, som i det lange løb udjævner konjunkturbevægelserne på

en hensigtsmæssig måde.I følge økonomerne går det som regel galt, når man fin-indstiller

den økonomiske maskine. I stedet skal politikerne hovedreparere maskinen , når det er nødvendigt - d.v.s. gennemføre

reformer på områder, hvor markedet ikke får lov til at fungere fuldt ud. Det gælder f. eks. arbejdsmarkedet,

hvor kombinationen af høje skatter og mininumslønninger gør det svært at få lavtuddannede til at

påtage sig et job. Og det gælder områder, hvor de frie konkurrence begrænses - f. eks på boligmarkedet,

hvor huslejerne i udlejningssektoren er frosset fast.Økonomernes kritik af timingen i Fogh Rasmussens finanspolitiske

lempelse er forståelig. Og for så vidt berettiget.Men politisk og folkeligt tæller den ikke.Lige nu

er der behov for et psykologisk løft i Danmark og det får vi, når de nye skattekort sendes ud i løbet af

maj. Vi skal selv ned og aflevere dem i bogholderiet, og så får vi syn for, hvor mange flere ekstra penge, vi får

til os selv.Der venter svære udfordringer for dansk økonomi på lang sigt. Men på den korte bane kan

økonomien godt holde til det herresving, som Fogh Rasmussen nu har slået.Det ved økonomerne godt. Det er

bare deres job at sige ubehagelighederne. Og det job har de gjort. Også i tirsdags, da kuren blev lanceret. Steno