De store tryner de små hos Dansk Kapitalanlæg

En gruppe investorer anført af blandt andre LD og ATP får nu held til at sparke mindretalsaktionærerne ud af Dansk Kapitalanlæg, afnotere selskabet og sælge delene. De mindre aktionærer er oprørte og kalder fremgangsmåden usmagelig.

Det er ved at være sidste omgang for Danmarks største ventureselskab, Dansk Kapitalanlæg, som børsnoteret selskab.

Et køberkonsortie, der ejer godt 80 procent af selskabet, og blandt andet inkluderer de offentlige pensionskæmper ATP, der ejer 13,79 procent af selskabet, og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som ejer 8,53 procent, får held til at overtage selskabet billigt, afnotere det og bagefter realisere værdierne i selskabet bid for bid.

Sådan lyder beskyldningerne fra de mindre aktionærer i selskabet ihvertfald. På selskabets ekstraordinære generalforsamling i går føg det med hårde ord om urent trav fra de mindste aktieopsparere.

Eksempelvis undrer Dansk Aktionærforening sig over, at selskabets bestyrelse ikke har startet en normal salgsproces efter at investorer, der repræsenterer en så stor del af ejerkredsen, er kommet med et bud på det.

En åben budrunde ville nemlig have øget småinvesto-rernes muligheder for at gennemskue om buddet matcher de reelle værdier i de cirka 60 selskaber Dansk Kapitalanlæg har investeringer i. En budrunde ville endelig også kunne lokke andre købere frem, lyder det fra foreningen.

»Dansk Kapitalanlæg overholder i håndteringen af denne sag ikke sin egen målsætning om at leve op til god corporate governance,« sagde Hans Frost fra foreningen. Aktionærforeningen efterlyste også en forklaring på, hvorfor de private opsparere ikke må være med i det nye selskab, men nu istedet tvinges til at sælge deres aktier.

Bemærkningerne fik applaus fra de mindste aktieejere, der var spredt ud over salen og spændt ventede på svarene fra talerstolen.

Her stod Niels Heering, der som formand for bestyrelsen i selskabet har haft et vanskeligt job med at navigere mellem beskyttelsen af de mindste aktionærers interesser og den magtfulde budgruppe.

»Vi har i bestyrelsen opfordret konsortiet til at finde en model hvor de mindre aktionærer kunne være med i det nye selskab. Svaret var nej. Med hensyn til at starte en egentlig salgsproces har vi vurderet, at det ville tage for lang tid og være for omkostningskrævende,« lød de korte svar fra formanden.

Han konstaterede at det endelige bud på 360 kroner per aktie, svarer til selskabets indre værdi. I alt har Dansk Kapitalanlæg investeringer for omkring 1,2 mia. kroner.

Køberkonsortiet har på nuværende tidspunkt fået accept fra i alt 96,5 procent af aktionærerne, og dermed er vejen til tvangsindløsning og afnotering sikker og vis.

Højere bud i 2000
Selskabet modtog et bud på samtlige aktier i 2000. Den anonyme budgiver blev senere afvist med beskeden om, at buddet var for lavt. I en fondsbørsmeddelelse fra november det år skrev Dansk Kapitalanlæg, at buddet lå lige under gennemsnitskursen på 736 kroner i måneden før det blev fremsat.

Buddet dengang var altså noget højere end buddet det nuværende konsortie tilbyder. Også det fik rynkerne frem i panden hos de mindste aktionærer, der spurgte hvorfor selskabet i dag er parat til at acceptere et bud, der ligger så meget lavere.

»Man taler så meget om, at vi mangler risikovillig kapital, men når de mindste investorer kommer frem, så kommer bankerne og stryger gevinsten. Det er simpelthen usmageligt, og det er uforståeligt, at selskaber som ATP og LD er med til det her,« lød det fra en mindretalsaktionær.

En anden aktionær påpegede at selskabet i årene 2001, 2002 og sidste år har solgt selskaber for et stykke over den bogførte værdi, og det burde være en indikator for, at der gemmer sig skjulte værdier i porteføljen.

LD afviser beskyldninger
ATP og LD repræsenterer alle danskere som administratorer af de offentlige pensionsmidler. Derfor har de normalt grundigt hånd i hanke med, hvad der investeres i, og hvordan mindretalsaktionærer bliver behandlet.

Underdirektør Dorrit Vanglo afviser imidlertid at mindretalsaktionærerne er blevet dårligt behandlet.

»Der er givet først et frivilligt købstilbud og derefter et pligtmæssigt tilbud, så det mener jeg er helt efter bogen. Og prisen ligger jo på en kurs, der er mere end 25 procent over den kurs, aktien blev handlet til inden købstilbuddet.«

Beskyldninger om, at køberne blot vil slagte selskabet, og at der muligvis gemmer sig en ny Giga i porteføljeselskaberne kan hun heller ikke genkende.

Selskabet splittes op
Fremtiden for selskabet er ikke helt klar. Men der er klart at en masse af investeringerne skal sælges fra og selvfølgelig til en god pris. Blandt investeringerne i biotekselskaberne vil der blive set på fra konsortiets side.

Også investeringerne i andre venturefonde bliver udfaset. Men havd der ellers kommer til at ske med venturekæmpen er der ikke truffet beslutning om endnu, ifølge Vanglo.

»Nu skal den nye bestyrelse tiltræde, og så bliver det op til den at træffe beslutning om hvad der videre skal ske,« siger hun.