De store nordiske banker bliver større og større

Ti finanskoncerner kontrollerer nu over 80 pct. af markedet i Norden. Det er betydeligt mere end blot tre år tidligere.

De store banker sidder stadig tungere på det nordiske bankmarked. Rækken af fusioner og overtagelser betyder, at de største er blevet endnu større, viser en gennemgang af udviklingen siden 1999.

Mens de ti største finanskoncerner ved udgangen af 1999 havde en markedsandel på 71 pct., var den tre år senere vokset til 83 pct. Den markante stigning i koncentrationen kan blandt andet tilskrives Danske Banks overtagelse af RealDanmark med BG Bank og Realkredit Danmark. Men også etableringen af Nordea med danske Unibank og senest fusionen mellem Den Norske Bank og Gjensidige NOR har været med til at ændre det finansielle billede i Norden.

Krav til ledelser øges
»Vi er midt i tid, hvor kapitalen og beslutningerne koncentreres hos større og større enheder. Det øger kravet til ledelserne i de store finanskoncerner for at leve op til corporate governance,« vurderer bankanalytikeren Bjarne Jensen fra Bjarne Jensen Consult.

Med etableringen af Nordea og til dels Danske Banks køb af Fokus Bank i Norge og Östgöta Enskilda Bank i Sverige har de førende nordiske banker sat sig ud over de fysiske landegrænser.

Selv om flere af de største finansielle spillere er dominerende på deres eget, lokale marked, har ingen en dominerende stilling på det nordiske marked. Men afgrænsningen af markedet er måske på vej til at blive brudt.

»I første omgang er det »lokale« marked afgrænset til det nordiske marked. Det er imidlertid et spørgsmål om, hvor længe en sådan afgrænsning kan holde eller hvornår markedsdefinitionen yderligere skal udvides til EU eller til det reelt globale,« siger Bjarne jensen.

Udsigt til rekordplus
De største finanskoncerner er blevet større, men det er hele markedet også, viser opgørelsen. Det totale marked er således på tre år vokset fra 7.221 mia. kr. til 10.100 mia. kr. Det er svimlende store tal, men til sammenligning har verdens største finanskoncern, Citigroup, en balance på 6.500 mia. kr. eller akkurat lige så meget som de fem største tilsammen i Norden.

Selv om der aldrig er bevist en sammenhæng mellem størrelse og indtjening, er der alligevel udsigt til solide overskud i de regnskaber, som bankerne offentliggør i den kommende tid.

Bjarne Jensen skønner således, at resultatet før skat i danske banker er vokset med over en femtedel fra 19,6 mia. kr. i 2002 til 23,9 mia. kr.