De store dominerer storkøkkener

I går i Erhvervsbladet udtaler Oluf Brønnum, storkøkkenleverandøren Oluf Brønnum & Co A/S, at han mener, at de digitale udbud hos SKI A/S kører professionelt. Til dette kan endnu engang siges, at digitale udbud slet ikke er tilgængeligt i de mindre virksomheder, hvorfor man igen kan bemærke, at der ikke er plads til iværksættere og mindre virksomheder på det offentlige marked. Alene det digitale udstyr vil være ganske bekostelig. Mindre virksomheder har heller ikke personalekapacitet til at iværksætte sådanne tiltag. Der er både hos SKI og hos kommunerne lokalt indført indkøbsaftaler, hvor ingen andre end B.Brandt, Olaf Brønnum og eventuelt Ken Storkøkken har adgang i dag. Dermed udelukkes nye og bedre produkter. Jeg håber på en mere venlig indkøbsmåde med en fair måde at behandle de mindre/nye virksomheder på.

Af Kim Mortensen, socialdemokraternes energiordfører .

Regeringens energiudspil giver grund til skuffelse. Danmark har været verdensmestre i sol- og vindenergi, men 5 års manglende indsats fra regeringen har bragt positionen i fare. Ved sin tiltrædelse skar VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti kraftigt ned på den vedvarende energi, og med henvisning til konkurrenceevnen kastede man den tidligere SR-regerings målsætninger i skraldespanden. Regeringen har indtil nu ikke udvist reel interesse i den vedvarende energi. Først skrottede man alle tidligere målsætninger, så indgik man i 2004 en ny aftale, men siden har man syltet handlingen. Man kan kan bare se på antallet op opstillede vindmøller. I 2005 blev der opstillet to nye vindmøller i Danmark, mens der i år 2000 blev opstillet 684 nye vindmøller.

Vi skylder vore børn og børnebørn, at nedbringe CO2-udslippet og standse den globale opvarmning.