De private skal med

Leder. Kommunernes indsourcing af opgaver skal stoppes nu.

De danske storkommuner er nu en realitet. Og det mærkes rundt om i det private erhvervsliv på flere områder.

Hensigten med etableringen af de nye kommuner var i høj grad at øge effektiviteten og kvaliteten af de offentlige serviceydelser.

Men i de nye storkommuner sker dette primært ved at overtage opgaver, som hidtil er blevet udført for kommunen af private virksomheder.

Det forklares blandt andet med, at de private leverandører ikke er i stand til at betjene "hele kommunen", der nu er blevet væsentlig større.

Samtidig ser vi, at kommuner begynder at drive mere forretning på områder, hvor private hidtil har domineret - det gælder for eksempel visse former for vedligeholdelsesvirksomheder.

Endelig oplever vi, at kommuner i højere grad køber serviceydelser hos hinanden i stedet for at inddrage private leverandører.

Med andre ord: Den kommunalreform, der skulle sikre større effektivitet, fører nu til en udvidet offentlig produktion. Det var ikke lige regeringens hensigt med kommunalreformen.

Den seneste udvikling i kommunerne er baggrunden for, at ErhvervsBladet i ny artikelserie,"fair play", tager fat i relationerne mellem kommunerne og de private leverandører.

Vi skal have gang i de private leverancer til kommunerne - ikke for de private leverandørers skyld, men for borgernes.

Borgerne skal sikres den kvalitet og produktudvikling som bliver resultatet, når private virksomheder med deres tradition for kundefokus indgår i leverandørkredsen.

Vi må have brudt med den fordom, at kun det offentlige kan levere offentlig service - en fordom som trives hos et flertal af landets kommunal-bestyrelsesmedlemmer. Steno