De nye ord i høreapparatindustrien

Læs mere
Fold sammen
Kunstig intelligens:

Kunstig intelligens i et høreapparat betyder, at høreapparatet automatisk justerer sig selv til den lydsituation, som brugeren befinder sig i.

Open Fitting:

Høreapparater tilstopper typisk ørekanalen og generer dermed brugeren, der oplever sin egen tale som indelukket. Ved open Fitting forsøges dette problem afhjulpet.

Direktionelle mikrofoner:

Direktionelle Mikrofoner giver brugeren af et høreapparat mulighed for at forstærke lyden fra en bestemt ønsket retning.