De lærde uenige om juraen

Selv de lærde kan ikke enes om den dybere jura i Midtbank-sagen.

Læs mere
Fold sammen
Selv to af de mest lærde eksperter i børsret i Danmark er uenige om dommen fra Vestre Landsret, hvor både forsvarere og anklager flittigt brugte de to professorers juridiske artikler og udsagn. Nis Jul Clausen, professor i børsret ved Syddansk Universitet, blev overrasket over den begrundelse om manglende misbrug af insiderviden, som lå til grund for Landsrettens dom, da den frikendte Midtbank-cheferne:

»Jeg siger ikke, at Landsrettens juridiske begrundelse er forkert. Det er imidlertid en kendsgerning, at Landsrettens begrundelse ikke er set før. Derfor er det godt, at et så principielt og vigtigt spørgsmål bliver endelig afgjort af Højesteret,« siger Nis Jul Clausen.

Juridisk gråzone
Nis Jul Clausen påpeger, at det af hensyn til dansk erhvervsliv er nødvendigt, at der kommer en endelig afklaring på den juridiske gråzone, der tilsyneladende eksisterer. Langt de fleste virksomheder køber nemlig egne aktier op - akkurat som Midtbank - og det er en åbenlys kendsgerning, at virksomheder næsten altid ved mere om sig selv end det øvrige marked.

»Der er et EU-direktiv på vej. Dette direktiv fastslår meget firkantet, at hvis blot intern viden bliver brugt, så er det ensbetydende med insiderhandel. Der bliver ikke åbnet for nogen juridisk kattelem ved at sige, at der skal være tale om misbrug. Hvis Vestre Landsrets dom bliver stadfæstet, vil det sandsynligvis blive nødvendigt at ændre den danske lovgivning,« mener Nis Jul Clausen.

Forlængelse af loven
Omvendt ser professor Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, ikke noget problem med Landsrettens anvendelse af det juridiske begreb misbrug.

»Jeg mener helt klart, at Landsrettens dom er i forlængelse af gældende lov. Samtidig er det vigtigt ikke at sammenligne Midtbank-sagen med andre insidersager, fordi her er der tale om handel med egne aktier, og derfor kan man ikke sætte juridiske lighedstegn mellem sagerne. Men set ud fra en juridisk synsvinkel er det naturligvis en fordel, at den højeste instans kommer til at afklare spørgsmålet. Der er dog store personlige omkostninger ved en ny retssag,« siger Jesper Lau Hansen.