Davidsen Partnere fortsætter vækst

Opkøb og organisk vækst bidrog i 2003 til, at den hastigt voksende østjyske entreprenør-virksomhed Davidsen

Partnere A/S både satte ny rekord i omsætning og indtjening.Det er sjette år i træk, at omsætningen

stiger - i 2003 med næste 50 pct., men selv om overskuddet i selskabet aldrig har været bedre, nemlig 14,0 mio. kr. før

skat og 9,6 mio. kr. efter skat, betegnes resultatet kun som "acceptabelt". Dette til trods for, at resultatet lå

over det budgetterede.Andre aktører i entreprenørbranchen ville uden tvivl bruge mere positive ord, hvis de kunne

præsentere lignende tal. En af årsagerne til forbeholdene fra virksomheden er, at man i 2003 i større omfang end tidligere

oplevede både tabsgivende entrepriser og entrepriser med firmindsket dækningsbidrag, som skyldes en skærpet konkurrencesituation

i byggebranchen.- Resultatet kunne have været bedre, og jeg er ikke tilfreds med resultatet, bl.a. fordi vores overskudsgrad

faldt fra 3,1 pct. til 2,6 pct., siger virksomhedens direktør Ole Davidsen.

Mange bække små

Som tidligere

år stammer 70 pct. af omsætningen vest for Storebælt og de sidste 30 pct. øst for, og ledelsen i Davidsen

Partnere skriver i sine kommentarer til regnskabstallene, at fremgangen i 2003 var "præget af mange mindre og mellemstore

kontrakter".Blandt de større kontrakter i 2003 var en aftale med Eltra om fundamententrepriserne på de sidste

tre delstrækningen imellem Århus og Aalborg til en ny 400 kV højspændingslinie, en brandstation i Allerød,

en ny tribune på Esbjerg Stadion samt nye pakhuse på Fredericia Havn. Virksomheden har næsten fordoblet sine investeringer

i 2003, ikke mindst til IT og administrationen som en direkte følge af de senere års mange opkøb af byggefirmaer

rundt omkring i landet.Ulykkesfrekvensen i firmaet ligger på 7,4, men selv om det er en femtedel af branchens gennemsnit,

er Ole Davidsen heller ikke her helt tilfreds, idet virksomhedens ambitiøse mål er ingen ulykker overhovedet. I 2003 overtog

virksomheden en del byggegrunde i Trekantområdet, som skal anvendes til boligbyggeri her i 2004, hvor ordretilgangen er forløbet

som forventet. Alligevel forventer Ole Davidsen en let tilbagegang i både omsætning og resultatet før skat i 2004.