Datagraf investerer stort trods magre overskud

Det kan synes modigt at investere 75 mio. kr. i nye trykmaskiner og ny trykhal, når det seneste årsregnskab viser et overskud

før skat på blot én mio. kr. og en omsætning på 141 mio. kr. Og så er der tillige underskud

i to datterselskaber.Det tør Datagraf Auning A/S godt binde an med, selvom den grafiske branche, som den er en del af,

er præget af benhård konkurrence.Forud for den store investering blev udarbejdet en meget detaljeret strategiplan

for virksomheden. Den var så overbevisende, at bl.a. banken gik med til finansieringen, fortæller medejer Henning Millard.Finansieringen

af ekspansionen er iøvrigt meget kompleks, idet også bl.a. den tyske leverandør af trykkerimaskinerne og et tysk

eksportselskab medvirker. Alene de to nye trykmaskiner fra MAN Roland koster 47 mio. kr.

Øget kapacitet

Henning Millard,

der grundlagde Datagraf sammen med Svend Erik Baadsgaard, tror på, at tidspunktet er det rigtige. Virksomheden stod med tre

syv år gamle arktrykmaskiner, der nu bliver afløst af en ny rotationstrykmaskine og en ny arktrykmaskine, der øger

trykkapaciteten med 40 pct.De gør samtidig virksomheden mere konkurrencedygtig, idet eksempelvis rotationen kan trykke

store oplag hurtigere og på tyndere papir.Samtidig er papirspildet ved produktionsstart lavt, så der ikke længere

er den store forskel på rotation og arktryk, forklarer Henning Millard.Datagraf trykker omkring 120 tidsskrifter og magasiner.

Mange af dem indeholder jobannoncer, og nu begynder det at blive indviklet.Henning Millard forklarer, at Internettet har taget

en del af bladenes annoncer. Og regeringsskiftet betød en opbremsning af ansatte - altså færre annoncer i bladene

og dermed færre sider at trykke på grund af Internettet og regeringen. Hertil kommer den almindelige afmatning.Frem

til 1. marts i år krævede Postvæsenet, at tidsskrifter indeholdt lige mange sider annoncer og redaktionel tekst.

Men færre annoncer i bladene betød færre antal redaktionelle sider.

OffensiveDen 1. marts forsvandt

dette krav, men så er portoen blivet forhøjet. Det reagerer mange blade på ved at skære ned i antal sider

eller/og udkomme færre gange om året. Sådan har halvdelen af de 120 magasiner, Datagraf trykker, reageret.Til

gengæld har Datagraf fået 20 nye blade, men antallet af sider er det samme, beretter Henning Millard.Det er med

andre ord ikke noget let marked, Datagraf agerer i. Men selv om virksomheden er oppe mod stærke kræfter som Internettet,

Postvæsenet og regeringen, tror Henning Millard på fremgang.- Vi har valgt at være offensive, siger Henning

Millard, som sammen med Svend Erik Baadsgaard traf beslutningen om den store investering, inden de kendte til portostøttens

bortfald.- Hvis vi havde vidst, den sag ville dukke op, havde vi nok rystet lidt mere på hånden, men vi havde taget

beslutningen alligevel. Vi skal diffentiere os i forhold til konkurrenterne, forklarer Henning Millard. Han tror på et overskud

i koncernen i indeværende år, hvor der arbejdes med at skaffe nye kunder, bl.a. i forlængelse af en strategisk alliance med

Stibo koncernen og Color Print.- Det er en svær opgave, men det skal lykkes for os. Vi er optimister, siger Henning Millard.

DifferentieringNetop

diffentiering ligger Datagraf meget på sinde. I løbet af fire år er virksomhedens datterselskab, DG Media, København,

vokset til et stort annoncetegningsbureau med 20 medarbejdere.Bureauet har overtaget annoncetegningen for mange af de blade,

Datagraf trykker. Undervejs har DG Media købt to bureauer og overtaget aktiviteterne i et tredie.Omsætningen løb

i 2002/03 op i 60 mio. kr., men efter afregning med kunderne, indgår kun 12 mio. kr. i Datagrafs regnskab. DG Media gav i 2002/03

et underskud på 0,1 mio. kr., men Henning Millard regner med overskud i indeværende år.Datterselskabet Netmedia

står bag jobportalen www.profiljob.dk, der får jobannoncerne fra DG Media. Der er ingen ansatte i selskabet. Alle opgaver er

outsourcet til DG Media og Datagraf. Netmedia havde i 2002/03 en omsætning på 2,1 mio. kr. og et underskud på 0,4

mio. kr. Det ventes, at Netmedia skaber overskud i år.I København har Datagraf 20 medarbejdere, der sælger,

designer og gør blade klar til tryk i Auning, hvor der er 110 medarbejdere.