Danware fik mindre overskud

Selskabet fastholder forventningerne om en årsomsætning i intervallet 115-125 mio. kr. og en overskudsgrad på 40

pct. I årets første kvartal er overskudsgraden (EBIT-margen) beregnet til 35 pct. RB-Børsen

Hovedstadens

lokalbaner

I går blev lokalbaneselskaberne i hovedstadsregionen sammenlagt i ét fortsættende selskabet under navnet

Hovedstadens Lokalbaner A/S. Selskabet ejes af de tidligere aktionærer i privatbanerne - herunder HUR, Hovedstadens Udviklingsråd.

Der har netop været afholdt generalforsamlinger i selskaberne, hvor man har tilsluttet sig fusionen.


Det nye selskab skal

stå for banedriften og materielleje, mens alle driftsaktiviteter overføres til et nyt selskab kaldet Lokalbanen A/S -

100 pct. ejet af HUR. catNKT nedjusterer

Nordisk Kabel & Traad-oncernen (NKT) nedjusterer forventningerne til årets

resultat fra et nettounderskud på 50-100 mio. kr. til et nettounderskud på 75-125 mio. kr. Det fremgår af selskabets kvartalsmeddelelse

for første kvartal 2002. Baggrunden for nedjusteringen er resultatudviklingen i første kvartal samt den tabsgivende

afvikling af Novator, oplyste selskabet tirsdag, men også andre faktorer spiller ind.


- På grund af den usikkerhed,

der knytter sig til konjunkturudviklingen i den resterende del af året og dermed omsætningsudviklingen for NKT Cables og

Nilfisk-Advance, er det besluttet at tilpasse resultatforventningerne, skriver NKT. RB-Børsen

NeuroSearch-overskudBiotek-selskabet NeuroSearch fik et overskud på 108,7 mio. kr. i første kvartal 2002 mod et underskud på 28,4 mio.

kr. i samme periode sidste år. Selskabet fastholder forventningerne om et 2002-overskud på 10-20 mio. kr. Egenkapitalen

opgøres til 410,9 mio. kr. , mens likviderne i koncernen udgør 292,4 mio. kr. Omsætningen blev på 175,8

mio. kr., og størstedelen stammer fra initiale betalinger fra Boehringer Ingelheim på 20 mio. dollar i forbindelse med

indgåelse af en udviklings- og licensaftale. I samme periode året før var omsætningen på beskedne 5,9

mio. kr. RB-BørsenH+H fik lille overskud#BEGHEAD#H+H fik lille overskud#ENDHEAD#Betonkoncernen H+H International fik et nettooverskud på 4,2 mio.

kr. i første kvartal 2002 mod et overskud på 167,1 mio. kr. i samme periode året før, der dog var præget

af en ekstraordinær indtægt på 164,8 mio. kr. Omsætningen i de første tre måneder blev på

260,6 mio. kr. mod 290,7 mio. kr. året før, og det ordinære resultat før skat landede på 5,3 mio.

kr. mod 3,0 mio. kr. i samme periode året før. Koncernen fastholder forventningen om et overskud før skat for

hele 2002 i størrelsesordenen 100-120 mio. kr. RB-BørsenDæmpet vækst i SolarMarkedet var fortsat

afdæmpet for elgrossistkoncernen Nordisk Solar Compagni i årets første kvartal, men omsætningen og indtjeningn

blev som ventet, oplyser koncernen, der fastholder de allerede offentliggjorte årsforventninger. Overskuddet efter skat faldt

fra 24 mio. til 14 mio kr. , og omsætningen faldt fra 1522 mio. kr. til 1413 mio. kr. RB-Børsen