Danskernes samlede gæld stiger

De fleste af pengene skyldes til realkreditinstitutter.

Summen af private danskeres gæld er over de seneste seks år steget med 308 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 57 pct.

Gælden har nu en størrelse, der betyder, at hver voksen person i alderen 20-65 år i gennemsnit har en gæld på 342.000 kr. mod 232.000 kr. i 1995.

Det fremgår af beregninger, som bankeksperten Bjarne Jensen fra firmaet Bjarne Jensen Consult har foretaget på baggrund af opgørelser fra Nationalbanken.

Den samlede gæld er siden 1995 øget med 677 mia. kr., og heraf tegner husholdningerne - altså den private dansker - sig for 60 pct. af udvidelsen. Det svarer til 400 mia. kr.

Granskningen af tallene viser også, at private primært låner penge i realkreditinstitutterne, mens bankerne låner penge ud til erhvervskunder. I den samlede indenlandske kreditgivning har realkreditsektoren en markedsandel på 65 pct., men bankerne haler ind og har øget markedsandelen over de senere år fra 31 til 35 pct.

Den store stigning i bankernes udlån mere end kompenserer bankerne for nedgangen i rentesatserne.

Ritzau