Danskernes indkomst stiger mere end skatten

Danmarks Statistik: Den skattepligtige indkomst stiger igen mere end de personlige indkomst- og formueskatter.

Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik resultatet af slutligningen for indkomståret 2003. Af tallene fremgik det, at den skattepligtige indkomst steg med 2,7 procent fra 2002 til 2003, mens slutskatterne kun steg med 2,1 procent i samme periode. Tallene bygger på optællinger fra Told- og Skattestyrelsen.

Når indkomsten steg mere end slutskatterne, skyldes det bl.a. hævede grænser for mellem- og topskat samt et højere personfradrag. Skatteprocenterne var i øvrigt stort set uændrede i forhold til 2002.

Det er andet år i træk, at den skattepligtige indkomst stiger mere end skatterne, hvilket er en markant ændring fra tidligere år. I 2000 steg skatterne hele tre gange så meget som den skattepligtige indkomst.

Øvrige opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at de statsansattes løn er steget mere end de privatansattes fra 2003 til 2004. Målt fra august 2003 til august i år steg lønnen for de statsansatte med 4,2 pct., mens den for de privatansatte steg med 2,9 pct. I perioden maj 2003 til maj 2004 steg de statsansatte løn med 4,0 pct. mod 3,1 pct. for de privatansatte.

På grund af Københavns kommunes problemer med overgangen til et nyt lønsystem, har det endnu ikke været muligt at beregne lønindeks for kommunalt ansatte for 3. kvartal 2004.