Danskeres lyst til is kølner

Læs mere
Fold sammen
Is-producenterne varmer op til sommerens salg af is. Markedsføringskanonerne køres i stilling, og der er hård

kamp på et stagnerende marked. De sidste ti år har danskernes lyst til is været konstant, men supermarkedernes salg

af is i en liters bægre vinder frem på bekostning af kioskernes ispinde.


- Selvom det samlede salg målt i liter

har været det samme de seneste ti år har markedet ændret sig voldsomt. Salget af is i kioskerne er gået tilbage

med 30 pct. målt på antallet af stykker. Men isene er blevet større, så værdien af salget er kun gået

fem pct. ned. Det er først og fremmest salget af multipak-is og en liters bægre fra supermarkederne, som er gået

frem, siger adm. direktør Flemming Hansen, Diplom-IS.Nedgang

Tal fra Iskremindustriens Sammenslutning viser, at

det samlede salg af is på det danske marked er faldet lidt i løbet af de seneste ti år. I 1990/1991 blev der solgt

i alt 50,6 mio. liter is, mens der i året 2000/2001 blev solgt 50,2 mio. liter is.


Diplom-Is er en af de fem tilbageværende

producenter af is på det danske marked. Branchen er undergået samme forvandling som eksempelvis mejerierne, slagterierne

og bryggeriene. Det er nogle få store, som i dag sætter dagsordenen, mens der eksempelvis var 162 producenter i Danmark

i 1937.


Udover Diplom-Is er Polar IS, Frisko, Premier IS og Hjem-Is på det danske marked.


Frisko, som ejes af Unilever

samt Hjem-Is og Premier Is, som ejes af Nestle, står alene for cirka 50 pct. af det samlede salg i Danmark målt på volumen.

Mens Polar Is og Diplom Is sidder på cirka 18 pct. og 10 pct af issalget. Resten er import.Flere om buddetFlemming

Hansen fra Diplom-Is mener, at den vigtigste årsag til, at markedet er stagneret, er, at is-produkterne i dag konkurrerer med

så forskellige varegrupper som eksempelvis mobiltelefoner, computere og læskedrikke.


Det er fordi, det er de samme

forbrugere, som er den primære målgruppe, nemlig de unge - og de kan kun bruge pengene en gang.

Kompliceret

marked

Is er i høj grad et impulskøb og står i de færreste tilfælde på forbrugernes indkøbsliste.

Derfor er markedsføringen en vigtig, men også kompliceret affære.


Når is-producenterne laver markedsføring

er det på forskellige produkter og og målgrupper. Derudover skal de sælge sig selv til forhandlerne, så de kommer

ind på de rigtige steder. I dag er forbrugerne meget fokuserede på mærkevarer, men det er meget dyrt at bygge en

ny mærkevare op. Af den grund forsøger blandt andet Diplom-Is at lægge sig op ad andre stærke mærkevarer.

Den norskejede is-producent har blandt andet indgået et partnerskab med Mars-koncernen, der har så stærke mærkevarer

inden for iscreme som Bounty, M&M''s Isvaffel, Snickers Isvaffel samt isbarer af mærket Snickers, Twix og Mars.


- At

bygge en mærkevare som Mars, Snickers og Twix vil tage så mange år, at det har vi hverken råd eller tid til.

Derfor har vi lavet et partnerskab med Mars koncernen som betyder, at står for salg og administration af de tre mærkers

is. Og mærkerne er en god indledning til dialog og døråbner til nye forhandlere, siger Flemming Hansen.


Og

det er lykkedes Diplom-Is at komme ind en række nye steder. Der er blandt andet tale om DSB''s 160 kiosker.


Derudover markedsfører

Diplom-Is sig over for forhandlerne på messer. Her gælder det om at vise forhandlerne nye koncepter, som kan øge

salget i butikkerne.


- Isproducenterne kan gøre meget mere ud af instore salg. I dag er det mere interessant for forbrugerne

at kigge på delikatesse forretninger fremfor is-afdelingen. Det skal vi lave om på, for forbrugerne tager deres købsbeslutninger

med alle sanserne. De skal have en god syns- og duft-oplevelse, siger Flemming Hansen.Tæt på forbrugerneMarkedsføringen

i diverse medier er også forskellig for de enkelte produkter. Eksempelvis skal Mars-produkterne markedsføres på

steder, hvor der er mange unge. Det er eksempelvis i biografreklamer og på center plakater.


Derimod bruges blandt andet

tv-reklamer til markedsføring af is bægre som mærket Dream.


- Tv er god til at opbygge et højt kendskab

til produkterne. Men ulempen er, at mediet er langt fra købssituationen. Tv kan ikke stå alene, fordi der går lang

tid fra, at man har set en reklame i tv om aftenen til, at man eksempelvis næste dag står henne i supermarkedet og køber

en is. Vi forsøger at sikre en plads i forbrugernes hukommelse ved at kombinere tv-reklamerne med plakater i butikkerne, siger

Flemming Hansen.


Diplom-Is omsætter løst anslået for 100 mio. kr. om året på det danske marked.

Heraf bruges cirka 10 mio. kr. på markedsføring. Det samlede marked for is i Danmark er på cirka en mia. kr. om

året. en tommelfingerregel er, at producenternes markedsandel svarer i store træk til forbruget på markedsføring.