Dansker bag ny nordisk Mazda-organisation

Når Mazda fra den 1. april selv overtager importen af Mazda til Sverige og Norge bliver det med en dansker i spidsen.Klaus

Oest, der er administrerende direktør for Mazda Motor Danmark, har fået til opgave at opbygge en svensk og en norsk Mazda-organisation.

Nils Nyrup er samtidig udnævnt til direktør for Mazda Motor Danmark.Klaus Oest, 39, har stået for etableringen

af Mazda Motor Danmark, der overtog den danske import af Mazda den 1. marts 2003.

Stor salgsfremgang

På kort tid er der

opbygget en velfungerende importørvirksomhed og et slagkraftigt forhandlernet, der blandt andet har resulteret i en stor salgsfremgang

på det danske marked.På grund af de gode resultater i Danmark har Mazda Motor Europe bedt Klaus Oest om at stå

for opbygningen af de kommende Mazda-organisationer i Sverige og Norge.

På tværs af grænserKlaus Oest vil derfor

frem-over være både overordnet ansvarlig for Mazda Motor Danmark og de nye Mazda-organisationer i Sverige og Norge.Det

er tanken at etablere et samarbejde mellem organisationerne, hvor ressourcer kan udnyttes på tværs af landegrænserne.

For at sikre den fortsatte succes i Danmark er Nils Nyrup, 39, udnævnt til direktør for Mazda Motor Danmark med

ansvar for den daglige ledelse.Nils Nyrup, der hidtil har fungeret som marketingchef, har været med fra starten og har

sat sit præg på afgørende områder som produktudvalg, markedsføring, forhandlernet og organisation.

høy