Danske rederier begejstret for tonnageskat

Foreningens formand, A.P. Møller-direktør Knud Pontoppidan, understreger, at rederierne har fået gode rammebetingelser.


-

Vi har et godt grundlag, gode betingelser for at være i stand til at vokse, sagde redernes formand og understregede optimismen:


-

Vi kan se lyst på mulighederne for dansk skibsfart.


Tonnageskatten, som den tidligere S/R-regering strikkede færdig,

og som gennemføres af den nye regering, vil næppe ændre rederiernes skattebyrde. Kun i forhold til tidligere planer

om at ændre rederiernes afskrivningsmuligheder kan der blive tale om et mindre statsligt provenu, for rederierne udnytter eksisterende

regler så effektivt, at rederiskat ikke bidrager voldsomt til statens indtægter.


- Tonnageskatten betyder, at vi

kan tilrettelægge vores investeringspolitik fleksibelt, sagde Knud Pontoppidan med henvisning til, at afskrivningsbetingelser

hidtil har haft væsentlig indflydelse på rederiernes investeringsstrategi. RB-Børsen