Danske iværksættere halter fortsat bagefter

Danmarks ligger stadig og skvulper lige under gennemsnittet, når det gælder iværksætterindsats. Det skyldes

især, at det danske uddannelsesystem ikke gør tilstrækkeligt for at fremme iværksætteraktiviteten.


Det

konkluderer den seneste udgave af rapporten Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som hvert år tager pulsen på iværksætteraktiviteten

i en række lande verden over.


I dennee rapport ligger Danmark lidt under gennemsnittet - som nr. 17 ud af 29 deltagende

lande - når det gælder iværksætteraktivitet. Dermed står Danmark lidt svagere placeret i forhold til

de to seneste år, hvor rapporten er udkommet.


Den danske iværksætterrate - dvs. andelen af voksne danskere,

der er involveret i en iværksættervirksomhed -ligger på otte pct. mod et globalt gennemsnit på 9,7 pct.


Mexico

og Australien topper listen med henholdvis knap 19 og godt 16 pct.Ikke af nød

At Danmark - og de fleste øvrige

europæisk lande i øvrigt - ligger og skvulper nede omkring gennemsnittet, skyldes til en vis grad, at det ikke er nødvendighed,

der tvinger danskere og europæere i det hele taget til at starte egen virksomhed. Modsat de lande, der topper listen, er det

at starte egen virksomhed ikke den eneste mulighed for at skabe sig en økonomisk god tilværelse og udnytte sin uddannelse.


Men

derfor er der ingen grund til at læne sig tilbage i Danmark, mener GEM-rapportens danske hovedforfatter, professor Torben Bager

fra Syddansk Universitet.


- Præmissen - også for den ny regering - er, at der ikke skal rokkes grundlæggende

ved det danske velfærdssystem, men inden for den præmis kan man også gøre noget for at fremme iværksætterlysten,

mener Torben Bager.


Han mener, at Danmark især skal satse på tre områder.IntrapreneurshipFor det

første skal Danmark sørge for at bevare sin position som en af de allerbedste, når det gælder det såkaldte

"intrapreneurship", dvs. når nye virksomheder bliver startet inden for rammerne af en eksisterende virksomhed. Det

sker for ca. 25 pct. af alle nye virksomheder. I langt de fleste tilfælde - 63 pct. - er "intrapreneuren" involveret

i opstarten af virksomheden via sit job, mens kun 37 pct. af intrapreneurene er medejere.


- Vi er gode til intrapreneurship i

Danmark, fordi vi her har en mindre grad af hierarkisk styring. Pyramiderne er revet ned, og når vi går og græder

over den lave iværksætterindsats, er det vigtigt at huske på, at vi faktisk klarer os godt, når det gælder

iværksætning inden for eksisterende virksomheder, siger Torben Bager. Han efterlyser dog, at de ansatte iværksættere

i højere grad tør tage en økonomisk risiko som medejere af virksomhederne.


- Det er nødvendigt, hvis

intrapreneurship i højere grad skal føre til etableringen af nye virksomheder, mener han.


Udover intrapreneurship

skal Danmark blive dygtigere til at få fat i og støtte den lille gruppe af vækstorienterede iværksættere.

Det er ifølge Torben Bager typisk teknologidrevne virksomheder, som har den bedste mulighed for at skabe mange arbejdspladser.


Endelige

skal Danmark gøre en indsats for, at den tilstrækkelige risikovillige venturekapital er til rådighed for virksomhederne.

Her halter Danmark i dag bagefter de fleste af de øvrige lande i GEM-undersøgelsen.


Fra politisk hold har både

den gamle SR-regering og den nye VK-regering store ambitioner om at styrke den danske iværksætterindsats. Men hidtil har

det slået fejl på to centrale punkter, nemlig uddannelse og kløften mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.


Uddannelsessystemet

gør stadig ikke tilstrækkeligt for at fremme iværksætteraktiviteten, og samtidig er ansvaret for iværksætterindsatsen uklart

fordelt mellem ministerierne.


Den ny regering har nu lavet en ny opsplitning ved at samle forskningsinstitutionerne, innovation

og den højteknologiske del af iværksætterområdet under det ny Videnskabsministerium. Økonomi- og Erhvervsministeriet

får den brede iværksætterindsats, mens Undervisningsministeriet beholder ansvaret for grundskolerne og på

de tekniske skoler.


- Regeringen har valgt en opdeling på tre ministerier. Det stiller store krav til samarbejdet, ikke

mindst mellem Økonomi- og erhvervsministeriet og Undervisningsministeriet, hvis det skal lykkes at få styrket iværksætterindsatsen

i grundskolen, siger Torben Bager, der til gengæld mener, at det ny videnskabsministerium er et udmærket redskab til at håndtere

den teknologidrevne iværksætning.