Danske forskere kæmper for at få mega-center

I kamp med Tyskland og England kæmper skandinaviske forskere om at få etableret et af verdens største - og dyreste - forskningscentre i Øresundsregionen.

Læs mere
Fold sammen
Alt er gigantisk ved European Spallation Source (ESS) - verdens kraftigste neutronkilde, som en række danske, svenske og norske forskere arbejder ihærdigt for at få placeret i Lund i Sydsverige.

Planen er, at Europas samlede nationer, inklusive Rusland, skal investere i alt 12 mia. kr. i et én kvadratkilometer stort anlæg, der fra 2010 skal tiltrække ca. 5.000 forskere fra hele verden på årsbasis. For investeringen vil Europa til gengæld kunne blive førende inden for neutronbaseret forskning i materialers strukturer, og investeringen vil kunne skabe stor vækst i hele Øresundsregionens videnstunge erhvervsliv, vurderer initiativtagerne.

Men for det første er Øresundsregionen i kamp mod Tyskland og England om forskningscenterets placering. For det andet tager de europæiske regeringer ikke stilling til investeringen før i 2004. Lund og Øresundsregionen har imidlertid gode kort på hånden, vurderer post.doc. Lise Arleth, der fra Forskningscenter Risø koordinerer den danske indsats på området via det nyetablerede selskab ESS-Scandinavia.

»Fra skandinavisk side har vi således valgt at pege på kun én placeringsmulighed, Lund. Det virker stærkere end tyskerne og englænderne, som begge peger på flere mulige lokaliteter for anlægget.

Højradioaktivt

Desuden er Øresund i forvejen en meget stærk forskningsmæssig region,« siger Lise Arleth, men understreger samtidig, at intet er afgjort på forhånd.

Blandt de danske institutioner, der er involveret i planerne om det enorme forskningscenter, er, foruden Risø, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Selskab for Neutronspredning. Fra dansk side har man valgt at støtte en svensk løsning, fordi svenskerne har mere plads til et så enormt forskningsanlæg samt på grund af svenskernes mindre skeptiske holdning til radioaktive anlæg.

Centralt i anlægget vil nemlig indgå en højradioaktiv kviksølvkerne på en kubikmeter. Selv om affaldsproblemet bliver særdeles beskedent i forhold til f.eks. et atomkraftværk, så vurderer man fra dansk side alligevel, at svenskerne med deres erfaringer og mindre skeptiske holdning til atomkraft bedre vil kunne håndtere de radioaktive aspekter af anlægget.

ESS vil blive en såkaldt spallationskilde, der producerer neutroner - atomkernepartikler.

Gennem en 800 meter lang neutronaccelarator vil neutronerne blive accelereret op i kolossal fart og kan, når de trænger ind i et materiale, afdække dets struktur, dynamik og egenskaber.

500 forskere

Forskningen på ESS vil derfor kunne få stor betydning for både bioteknologi, materialeteknologi og nanoteknologi, der vurderes som et af fremtidens helt centrale forsknings- og industriområder.

I USA og Japan har man allerede besluttet at bygge lignende anlæg, men de bliver mindre kraftige end ESS, der derfor forventes at kunne få et stort forskningsmæssigt forspring.

Til daglig vil ESS kunne beskæftige op mod 500 forskere og andre ansatte.