Danske bankkunder er åh så trofaste

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen kæmper for gennemsigtighed i bankernes renter og gebyrer, mens bankerne hegner deres kunder ind med loyalitetsprogrammer. Kunderne er til gengæld ikke så nemme at flytte.

Danske bankkunder er åh så trofaste - 1
Danskerne er et stokkonservativt folkefærd, når det drejer sig om deres valg af bank. Selv om der er næsten 200 banker, sparekasser og andelskasser at vælge imellem i Danmark, er det kun et fåtal af danskerne, der skifter deres bankforbindelse ud. Og det på trods af, at de i mange tilfælde kan spare mange penge.

Flere mener, at det skyldes manglende konkurrence og mangel på muligheder for at gennemskue bankernes renter og gebyrer. Derfor har Økonomi- og erhvervsministeren kastet sig ind i sagen med stor iver. Det er sket ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag til en løsning inden 1. marts.

Resultatet kan meget vel være en prisdatabase i stil med den, som forsikringsbranchen allerede har etableret. Men det vil næppe føre til den store kundevandring fra bank til bank.

Penge - ingen interesse
Analyser peger således på, at 24 procent - altså næsten en fjerdedel af alle danskere over 18 år - ikke bruger energi overhovedet på at sætte sig ind i hverdagens finansielle spørgsmål. I undersøgelsen svarer hele 40 procent, at de kun bruger lidt energi på at sætte sig ind i deres privatøkonomiske forhold. Når en stor del af bankerne samtidig benytter sig af enorme rentespænd og såkaldte kundepakker, der gør det ganske vanskeligt at sammenligne produkterne fra to banker, selv om der i bund og grund er tale om ganske simple ting som ind- og udlån, har bankerne let spil.

»Man har i lang tid talt om, at »nu kommer internettet«, »deregulering«, »hård konkurrence« og »troløse kunder«. Men kunderne bliver ved med at bruge den samme bank. En af forklaringerne er, at det er uigennemskueligt, fordi prisen for at være kunde i en bank ikke er én pris, men et helt sæt af renter og gebyrer,« siger lektor Jørn Flohr Nielsen fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Han peger også på, at ganske almindelig bekvemmelighed eller dovenskab hos den enkelte dansker også er en hindring, selv om den bank, der modtager en ny kunde, påtager sig hele arbejdet i forbindelse med flytningen.

Loyalitet i højsædet
»En tredje forklaring er, at bankerne faktisk har været ret gode til at reagere på og tilpasse sig truslerne om kundevandring. Det er sket for eksempel ved at indføre loyalitetsprogrammer,« siger Jørn Flohr Nielsen.

Han er overbevist om, at bankernes nyeste tiltag med såkaldte kundepakker, hvor kunderne får en håndfuld produkter for et givent beløb, er med til at gøre det hele endnu mere uigennemskueligt.

»Produktpakker er hot i bankverdenen i øjeblikket, men produktpakker øger uigennemsigtigheden,« siger administrerende direktør Peter Schou fra Lån & Spar Bank. Han bygger sin vurdering på indtryk, som han har med hjem fra en større bankkonference i USA for nylig.

Jørn Flohr Nielsen, der har forsket i de nordiske bankers markedsorientering og anvendelse af ny teknologi, påpeger en anden årsag til den manglende mobilitet hos bankkunderne.

»Det er i overensstemmelse med moderne strategisk teori, at der er meget mere ræson i at fastholde de gamle kunder end at gå efter de nye. Specielt i banksektoren, hvor der er risiko for at få dårlige kunder,« siger Jørn Flohr Nielsen.

Han henviser til, at hvis bankerne udbyder for eksempel lavprisprodukter eller gennemfører andre markante fremstød, risikerer de i høj grad, at det er de såkaldte shoppere, der skifter bank.

»En stor del af bankernes indtjening kommer fra de trofaste kunder. Derfor græder man mere i bankerne, hvis man mister en af de gode gamle kunder, end man glæder sig over at have fået en ny kunde. Derfor bruger man flere kræfter på loyalitetsprogrammer end markedsføring,« siger Jørn Flohr Nielsen.

Han er overbevist om, at kunder bliver mere troløse i fremtiden, og at internetbankerne vil få bedre fodfæste, men udviklingen går bare ikke så hurtigt, som mange tror.

10 år med intervalrente
Lån & Spar Bank tilhører en lille gruppe af banker, der ønsker gennemsigtige priser. Den lille lønmodtagerbank blev stiftet for 125 år siden med det formål at skaffe danske lønmodtagere gode priser og ordentlige vilkår. Derfor mener Peter Schou, at bankens fonds beslutning om at bevilge 300.000 kroner til en undersøgelse af muligheden for at etablere en prisdatabase, er i fin tråd med bankens historie.

Lån & Spar Bank foretog et hamskifte i 1990, og det medførte en betydelig kundetilgang - blandt andet fordi banken indførte faste lave renter på udlån.

»Vi har dermed tiltrukket mange kunder fra de andre banker, der ønsker en åben og direkte prispolitik. De andre banker sagde åbenlyst dengang, at de indførte intervalrente - blandt andet som reaktion på Lån & Spar Banks etablering,« siger Peter Schou.

Med intervalrente mener direktøren, at nogle af storbankerne skilter med, at et lån koster mellem fem og 17 procent. Hvad renten rent faktisk er, kommer an på en forhandling, og derfor kan kunderne ikke på forhånd gennemskue, om det kan svare sig at skifte bank.

Ministeren har bebudet, at der kommer en lovgivning, hvis bankerne ikke selv kan finde ud af at skabe mere gennemsigtighed.