Danske Bank straffet trods historisk overskud

Der var i sidste uge forventninger om et rekordoverskud fra Danske Bank - og det blev indfriet. Overskuddet var bare ikke stort nok,

da tab og hensættelser blev større end ventet. Det fik aktien til at falde kraftigt.


Danske Bank koncernen realiserede

i 2001 et resultat efter skat på 8.713 mio. kr., hvilket var en fremgang på 2.409 mio. kr. i forhold til det proforma

konsoliderede resultat året før på 6.304 mio. kr. Resultatfremgangen blev blandt andet båret af en stigning

i basisindtjeningen på 12 pct. til 10.280 mio. kr., mens beholdningsindtjeningen viste et fald til 870 mio. kr.


Årets

resultat pr. aktie steg med 45 pct. Såfremt der korrigeres for omkostninger ved fusionen i 2000, blev fremgangen på 8

pct.


Koncernens basisindtægter steg med 7 pct. til 28.307 mio. kr. Nettorente- indtægterne steg således med

11 pct. til 18.051 mio. kr. på grund af øget volumen i ind-og udlånsforretningen og en god vækst i handelen

med renteprodukter.


Umiddelbart lyder det jo som et drømmeregnskab. Især når man tænker på, at Danske

Bank forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 16,0 pct. og således lægger pænt afstand til konkurrenten Nordea,

der kom med regnskab samme dag. Nordea formåede kun at forrente egenkapitalen med 13,8 pct..Tab

Men alligevel vendte

markedet tommelfingeren ned, og det skyldtes især, at posten tab og hensættelser steg. Ikke underligt, når man tænker

på den økonomiske situation i 2001, men alligevel nok til, at markedet straffede Danske Bank.


- Danske Bank er vant

til at overraske med et resultat, der er bedre end ventet. Derfor er der meget høje forventninger til banken, som en London-baseret

analytiker bemærkede.


Danske Banks tab og hensættelser steg til 1.752 mio. kr. mod 1.100 mio. kr. året før.

Afmatningen i verdensøkonomien slog igennem på erhvervskundernes indtjeningsevne, hvorimod privatkundernes økonomiske situation

ikke blev mærkbart forværret. Hensættelsesniveauet var blandt andet påvirket af bankens fulde hensættelse

på et større usikret mellemværende med et internationalt luftfartsselskab.


En analytiker bemærker i

den forbindelse, at det kan føles lidt uretfærdigt, at markedet sender aktien så langt ned, som tilfældet

har været, men omvendt peger han på, at den post kan vokse, hvis ikke konjunkturerne vender.


I fremtidsudsigterne

for banken hedder det således naturligt, at hensættelsesniveauet i fremtiden vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer.

- Den samfundsøkonomiske afmatning vil forringe mange virksomheders indtjenings- og konsolideringsevne, men med udgangspunkt

i en forventning om et økonomisk opsving senest 2. halvår 2002 forventes hensættelserne til tab at være på

stort set samme niveau som i 2001. En længerevarende økonomisk nedgang vil forøge behovet for hensættelser, skriver

banken.


Især håbet om et økonomisk opsving senest 2. halvår 2002 faldt markedet for brystet.


Delphi

Economics peger desuden i en analyse på, at posten er steget dramatisk på kort tid.


- Landets største bank

må dog, primært gennem sin internationale eksponering, tage nogle store tab og hensættelser på 1.752 mio.

kr. -en stigning på 59,3 pct., og næsten en firdobling siden 1999, skriver Delphi.


Koncernens indtjening fra gebyrer

og provisioner faldt til 6.265 mio. kr. mod 6.490 mio. kr. året før, overvejende som en konsekve