Danske Bank afvikler BG Bank

Banker. BG Bank og Danske Bank bliver til et brand.

BG Banks rød/gule brand forsvinder fra gadebilledet den 10 april. Fra den dato er BG Bank og Danske Bank et og sammen Brand, og det er Danske Banks blå Brand, der kommer til at gælde for begge brands. Det har Danske besluttet, meddelte banken onsdag.

Sammenlægningen betyder også, at 30 Danske Bank/BG Bank-filialer forsvinder helt, idet 60 filialer sammenlægges til halve antal i forbindelse med sammenlægning af de to brands.

 - De to banker har tilnærmet sig hinanden i en sådan grad, at der ikke længere er stærke argumenter for at fastholde to brands. Ændringerne sker med virkning fra 10. april 2007, hvor alle facader og alt materiale fra banken vil bære Danske Bank-navnet, hedder det i bankens begrundelse for sammenlægningen.

Sammenlægningen af de to brands forventes at medføre en engangsudgift på 275 mio. kr., oplyses det. Koncernen venter med fuld regnskabsmæssig effekt i 2010 at kunne spare 300 mio. kr. om året. For 2007 forventes sammenlægningen at være omkostningsneutral, bemærker banken.