Danske advokaters selvstændighed truet

Regeringen er i færd med at åbne for blandede ejerskaber af landets advokatfirmaer. Vores uafhængighed er i fare, advarer advokaternes formand. Antikveret tankegang, lyder kritikken.

Danske advokaters selvstændighed truet - 1
»Det er helt afgørende for vores virke som advokater, at vi er klientens mand, og vi tilhører ingen andre. Derfor foretrækker vi rene brancher uden indflydelse og ejerskab fra udefrakommende,« siger Advokatrådets formand Sys Rovsing Koch til planerne om, at der er planer om at liberalisere advokaternes beskyttede ejermuligheder. Foto: Bjarke Ørsted Fold sammen
Læs mere
En liberalisering af ejerforholdene i landets advokatfirmaer er i færd med at fjerne advokaternes beskyttede selvstændighed og åbne for nye ejerskaber.

Advokatstanden selv står efterhånden alene med modstanden mod at lade repræsentanter fra andre erhverv som eksempelvis revisionsbranchen blive medejere af et advokatfirma.

Et blandet ejerskab vil imidlertid bringe advokaternes uafhængighed i fare, advarer formanden for Advokatrådet, Sys Rovsing Koch.

»Det er helt afgørende for vores virke som advokater, at vi er klientens mand, og vi tilhører ingen andre. Derfor foretrækker vi rene brancher uden indflydelse og ejerskab fra udefrakommende. Blandede ejerskaber er en forældet løsningsmodel, og Enron-skandalen bevidste, at en blanding af de rådgivende discipliner kan ende i en rådgivergrød, hvor alle de klare linjer forsvinder,« siger Sys Rovsing Koch.

En sammenblanding af flere forskellige typer rådgivning var en medvirkende årsag til, at langvarig regnskabsfusk hos den amerikanske virksomhedsgigant Enron først blev opdaget for sent.

Sys Rovsing Koch påpeger desuden, at flere af de største revisionshuse i Sverige for tiden nedlægger store juridiske enheder.

Et arbejde under Justitsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet ser i øjeblikket på mulighederne for at åbne for nye, blandede ejerskaber af advokatfirmaerne.

Antikveret holdning
Tanken med at lade blandt andre revisorer og managementkonsulenter få adgang til medejerskab af et advokatfirma er at styrke konkurrencen i international sammenhæng, hvor de såkaldt multidisciplinære enheder spiller en stadig større rolle i rådgivningen af myndigheder, virksomheder og forbrugere.

I modsætning til advokaterne mener landets revisorer, at det er på tide at slå pjalterne sammen i blandede ejerskaber. Med den seneste ændring af revisorlovgivningen har revisorbranchen selv oplevet at få liberaliseret ejerforholdene.

»Advokaterne mener, at hensynet til deres uafhængighed bør veje så tungt, at alene advokater må eje advokatfirmaer. Det er et noget antikveret synspunkt, og jeg har svært ved at se tilstrækkeligt store forskelle mellem revisorerne og advokaterne til, at der bør være forskel på ejerstrukturen i de to erhverv. Man kan sagtens forstå de offentlige myndigheder eller aftagere af henholdsvis revisor- eller advokatydelser, der undrer sig over, at reglerne skal være forskellige,« siger adm. direktør Uffe Conrad fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Ønsker advokaterne at få tilført specielle kompetencer, så kan branchen ikke alene ansætte sig til disse spidskompetencer, men bliver nødt til at åbne op for et medejerskab udefra, mener Uffe Conrad.

»Det har vi allerede set hos de store revisionshuse, hvor der i dag er kommet en meget alsidig kompentencefordeling. Derfor har kunderne i dag svært ved at forstå, hvorfor revisionsfirmaerne ikke kan udføre juridisk arbejde,« siger han.

Det hedengangne revisionsfirma Arthur Andersen har tidligere forsøgt sig med etableringen af et datterselskab, der ydede advokatbistand.

Revisorforeningens direktør finder det uundgåeligt, at barrierne for advokatfirmaernes ejerskab nedbrydes.

»Der er allerede uformelle samarbejder, som vil blive forstærket, og på sigt vil vi se egentlige formelle samvirker mellem eksempelvis revisionshuse og advokatfirmaer,« siger Uffe Conrad.