Dansk tilbagegang bekræftet

Økonomisk set blev 2003 en fæl skuffelse, bekræfter nye beregninger fra Danmarks Statistik.

Eksporten klarede sig betydeligt bedre i sensommeren, end statistikerne hidtil har regnet med. Til gengæld havde de overvurderet privatforbruget og investeringerne, så nettoresultatet er fortsat, at dansk økonomi skrumpede i tredje kvartal 2003.

Det fremgår af en revision af tallene, som Danmarks Statistik sendte på gaden i går.

Den viser, at eksporten steg med 0,3 procent i kvartalet i stedet for at falde med 1,3 procent som tidligere oplyst.

Til gengæld steg privatforbruget kun med 0,5 pct. i stedet for 1,1. Investeringsvæksten blev revideret fra 7,3 til 4,4 procent, fordi boligbyggeriet ifølge den nye opgørelse faldt en anelse.

Summa summarum skrumpede dansk økonomi målt ved bruttonationalproduktet (BNP) med 0,2 procent i tredje kvartal.

»Samlet set har vi efterhånden tilstrækkelig dokumentation for 2003 til at konstatere, at året som helhed blev en fæl skuffelse. Væksten var formentlig under en halv procent,« konstaterer økonom Klaus Kaiser fra Jyske Bank i den anledning.

Et bedre 2004
Alligevel tror han stadig, at væksten bliver høj i år.

»Der er grund til at forvente en mærkbar forbedring i 2004 i forhold til 2003. Eksporten og investeringerne vil blive stimuleret af højere vækst på eksportmarkederne, og privatforbruget stimuleres af finanspolitikken, boligmarkedet og stigende beskæftigelse. Der er god grund til optimisme,« mener Klaus Kaiser.