Dansk Tele Support er aktiv mindst to uger endnu

Fortsat aktiv. Dansk Tele Supports direktør Lasse Schou blev i tirsdags dømt for bedrageri og frakendt retten til at drive virksomhed. Alligevel kører virksomheden stadig på fuld tryk, og det kan den blive ved med mindst to uger endnu.

To år i fængsel og en frakendelse af retten til at drive virksomhed har ikke bremset Lasse Schous virksomhed Dansk Tele Support.

Virksomheden har de seneste dage fortsat dens virke med at sælge værdiløse annoncer til danske virksomheder og erhvervsdrivende. Og det kan virksomheden fortsætte med mindst to uger endnu.

ErhvervsBladet har været i kontakt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at høre, hvornår danske virksomheder kan forvente, at Lasse Schou ikke længere driver virksomhed.

Ifølge jurister i styrelsen skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen først underrettes af Statsanklageren, før den dømte reelt får frataget muligheden for at drive en virksomhed. Den melding modtager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når sagen er helt afsluttet.

Da ankefristen løber frem til to uger fra domsafsigelsen, er sagen stadig verserende, og dermed kan Lasse Schou drive forretning i Dansk Tele Support i hvert fald frem til midt i september. Hvis han vælger at anke sagen, vil virksomheden være aktiv frem til sagens afslutning.

En frakendelse af retten til af drive virksomhed betyder, at en person ikke må være en del af ledelsen eller sidde i bestyrelsen. Personen har ingen legitimitet til at drive en virksomhed.