Dansk svineeksport mister australsk brohoved

Ved at lukke den danske ambassade i Australien tager regeringen et vigtigt eksportmæssigt brohoved fra dansk svineeksport. Ambassaden er en vigtig medspiller i kontakten med de australske myndigheder og spillede sidste år en afgørende rolle i forhandlingerne om at få brudt den australske blokade mod dansk svinekød under mund- og klovsygekrisen.

Selv om Australien udgør et stort potentiale for dansk svineeksport, er det samtidig et særdeles vanskeligt marked at kæmpe sig frem på.

Sidste år importerede Australien dansk svinekød for over en kvart mia. kr. Kun Danmark og Canada har fået tilladelse af de strikse australske myndigheder til at sende kød til landet.

Men selv om de to lande er eneste udenlandske aktører på markedet, er det særdeles vanskeligt at fægte igennem de mange forhindringer, som de australske myndigheder har opstillet for import af fødevarer.

De danske slagterier fik hul på det australske marked i 1999 og har siden øget eksporten drastisk. Men sidste år gik det galt.

Mens mund- og klovsygen hærgede i bl.a. Holland, gik Danmark fri af sygdomstilfælde, men blev ramt hårdt på eksportindtjeningen, da stort set samtlige vigtige markeder lukkede deres grænser for dansk svinekød.

Det galdt også for Australien, som var det land, der holdt sine grænser lukket i længst tid. Midt i den alvorlige krise gik Danmarks ambassade i Australien i krig for at redde de danske eksportindtægter. Indsatsen blev fulgt med stor tilfredshed hos medlemsvirksomhederne i brancheforeningen Danske Slagterier.

»Ambassaden fik fortalt de australske myndigehder, at Danmark bestemt ikke havde mund- og klovsyge,« siger direktør Ole Hansen fra slagterivirksomheden Dat-Schaub - der bl.a. ejes af Danish Crown.

Færre skrammer

På grund af ambassademedarbejdernes personlige kontakter og mulighed for hurtig udrykning, slap svineeksporten for at blive udsat for større skrammer, end der ellers var en oplagt risiko for. Nu forventer Dat-Schaub, at eksporten til landet igen vil stige, ligesom den har været stigende siden starten.

»Jeg regner med, at de danske slagterier næste år sender varer til Australien for over 400 mio. kr. Australien er et vigtigt eksportmarked for os. Det er femte største marked uden for EU, og ambassaden er en vigtig hjælp for os,« siger Ole Hansen.

Nedskæringer i den danske udenrigstjeneste medfører nu, at den danske ambassade i den australske hovedstad Canberra står til lukning. Når det sker, skal kontakten med det vigtige eksportmarked ske igennem et generalkonsulat og et handelskontor.

»De er selvfølgelig fine at have, men det er ikke nok. I Australien er det afgørende, at Danmark er repræsenteret med en ambassade. Det giver politisk adgang til de handelsaftaler, som kan udvide markedet, som vi skal have forhandlet på plads med de australske myndigheder. I sådanne forhandlinger er det vigtigt at kunne stille med en ambassadør, der har sine kontakter i orden, og som kan rykke hurtigt ud,« siger Anne Biritte Lundholt, tidligere konservativ industriminister, nu direktør i Danske Slagterier.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra udenrigsminister Per Stig Møller.

mcr@berlingske.dk

bso@berlingske.dk