Dansk Supermarked fik overskud på 873 mio. kr.

Dansk Supermarked koncernen, som A. P. Møller Gruppen er storaktionær i, fik i 2000/01 et overskud efter skat på 873

mio. kr. mod 830 mio. kr. året før.


For 2001/02 ventes der et resultat på samme niveau som følge af

en afdæmpet forbrugsudvikling på såvel det danske som de udenlandske markeder, oplyser koncernen.


Omsætningen

steg fra 35,3 mia. kr. til 37,7 mia. kr.


Koncernen investerede i 2000/01 i alt 1,785 mia. kr. i ejendomme, driftsmidler m.v.,

og for indeværende år ventes et lignende investeringsniveau, som skal bl.a. skal bruges på nye butikker og lagre.


I

løbet af året er der åbnet tre nye Føtex varehuse og 54 Netto-butikker heraf 42 i Danmark og 12 i Tyskland,

England og Polen. Herudover er der åbnet et nyt Bilka Lavprisvarehus. Antallet af butikker i ind- og udland er nu oppe på

783, mens der var ventet en stigning til omkring 760 i 2000/ 01. I 2001/02 ventes yderligere ca. 42 butikker åbnet, størsteparten

i udlandet.


Nettooverskuddet i Bilka Lavprisvarehus, som udover 12 Bilka varehuse også driver 4 A-Z varehuse, 38 Tøj

& Sko butikker og eet hotel, steg 13 pct. til 255 mio. kr. fra 225 mio. kr., mens omsætningen steg til 8,3 mia. kr. fra

8,1 mia. kr. I 2001/02 ventes en indtjening på samme niveau.


Føtex varehusene øgede omsætningen til

8,7 mia. kr. fra 8,2 mia. kr., mens nettoresultatet faldt til 155 mio. kr. fra 170 mio. kr. I 2001/02 ventes en indtjening på

samme niveau. Nettobutikkerne i Danmark omsatte for 9,7 mia. kr. mod 8,8 mia. kr. året før, mens nettoresultatet blev

kraftigt beskåret fra 152 mio. kr. til 49 mio. kr. som følge af åbning af nye butikker og overtagelse af butiksaktiviteter.

I 2001/02 ventes en forbedring af resultatet.


Nettobutikkerne i England, Tyskland og Polen, som der var 339 af ved årets udgang,

havde en omsætning på 10,9 mia. kr. mod 10,2 mia. kr. året før, mens nettoresultatet fald til 112 mio. kr.

fra 133 mio. kr. som følge af øget konkurrence. I 2001/02 ventes en fortsat ekspansion og en indtjening på niveau

med 2000/01. Moderselskabet Dansk Supermarked og øvrige datterselskaber, herunder investeringsselskaberne Dansk Supermarked

Invest og Dansk Supermarked Invest1, som har leasingaktiviteter, ejerskab og udleasing af skibe til A.P. Møller Gruppen, fik

i 2000/01 et nettoresultat på 302 mio. kr. mod 150 mio. kr. året før. Stigningen skyldes primært finansierings-

og leasingaktiviteter. I indeværende år ventes et resultat på samme niveau.


Hovedaktionærerne i Dansk

Supermarked A/S er F. Salling A/S, Ejendomsaktieselskabet af 18. august 1958, samt de to børsnoterede A.P. Møller-selskaber

D/S af 1912 og D/S Svendborg, som hver ejer 25 pct. Herudover ejer de to børsnoterede selskaber hver 18,86 pct. af F. Salling A/S

og 16,5 pct. af Ejendomsaktieselskabet af 18. august 1958.