Dansk særskat til eksamen i EU

EF-Domstolen afgør i dag, om det franske sidestykke til den danske fraflytterbeskatning er i overensstemmelse med EU-traktaten. Tilsvarende sag er på vej mod Danmark.

Læs mere
Fold sammen
Udlandsdanskere, der er blevet beskattet af deres værdier ved fraflytningen fra Danmark, venter med spænding på EF-Domstolen i dag. For dem kan dommen resultere i en økonomisk gevinst.

Det er den franske stat, sagen er rejst imod. Men den danske stat har spillet aktivt med på sidelinjen, fordi den danske og den franske fraflytterbeskatning har store lighedstræk.

I korthed drejer sagen sig om en fransk statsborger, der, ved flytning til Belgien, blev beskattet af værditilvæksten på sine aktier, selv om gevinsten ikke var realiseret. Det mener den franske statsborger er i strid med etableringsfriheden i EU - og det giver EF-Domstolens generaladvokat ham medhold i.

Akkurat det samme princip er gældende i den danske skatteflugtspakke fra 1987, hvilket forsikringsmægleren Steffen Ryborg erfarede, da han i 1995 flyttede til Hamburg. Det gav ham en skatteregning på 1,1 mio. kr. som han har stillet sikkerhed for i form af pant i sine aktier. Sælger han aktierne, forfalder skatten plus renter. Vender han hjem, slettes skatte- og rentegælden.

Sag mod Danmark
Steffen Ryborgs sag er også havnet ved EF-Domstolen, som har taget de indledende skridt til en sag mod Danmark for traktatbrud.

I Skatteministeriet er embedsmændene fortrøstningsfulde med hensyn til udfaldet af dommen.

»Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag, der efter vor opfattelse tager højde for konsekvensen af, hvad EF-Domstolen når frem til. Og skulle det ske, at dommen underkender den nuværende lovgivning på området, så må vi jo se på det,« siger kontorchef Ivar Nordland, Skatteministeriets internationale kontor.

Denne opfattelse deles ikke af lektor i skatteret, advokat Michael H. Steffensen.

»Lovforslaget er ikke tilstrækkeligt efter min opfattelse. Men går dommen den franske stat imod, så kan danske skatteborgere benytte sig af den i deres skattesager mod Danmark,« siger Michael Steffensen.

Frygter udhuling
Under sagens behandling ved EF-Domstolen har den danske stat afleveret et skriftligt indlæg til domstolen. Fra dansk side frygtes det, at en afskaffelse af fraflytterbeskatningen vil udhule det danske skattegrundlag. Men det argument holder ikke over for generaladvokat Jean Mischo fra EF-Domstolen.

»Det fremgår af fast retspraksis, at en mindskning af skatteindtægterne ikke kan anses som tvingende hensyn af almen interesse, som kan påberåbes for at berettige forskellig behandling, der i princippet strider om artikel 43 (om etableringsfrihed, red.),« skriver generaladvokaten i sit forslag til dom ved EF-Domstolen.

Normalt følger domstolen generaladvokatens forslag, men er ikke forpligtet til at gøre det. Michael H. Steffensen vil dog betegne det som en meget stor overraskelse, hvor dommerne afviger fra forslaget.