Dansk særskat dumper i EU

EF-Domstolen finder den franske fraflytterskat, der er næsten magen til den danske, for at være i strid med EU-traktaten om etableringsfrihed. Skatteministeriet venter på dommen.

Tæppet ser ud til at være trukket væk under den danske fraflytterbeskatning.

EF-Domstolen finder en tilsvarende fransk beskatning som værende i strid med EU-traktatens princip om fri etableringsret.

Skatteministeriet har ikke truffet beslutning om, hvilke konsekvenser gårsdagens afgørelse får for den danske fraflytterbeskatning - af den simple grund, at ministeriet, i modsætning til Berlingske Tidende, endnu ikke har modtaget EF-domstolens afgørelse.

Fraflytterbeskatningen betyder bl.a., at danskere, der flytter til et andet land, skal beskattes af værditilvæksten på deres aktiebeholdning, selv om de ikke har solgt aktierne på fraflytningsdatoen.

»Vi må først gennemgå dommens præmisser, før vi tager stilling,« siger chefkonsulent Margrete Kiil, Skatteministeriet.

Grundlaget underkendt
Advokater, som Berlingske Tidende har talt med, er til gengæld ikke i tvivl.

»Det er hele grundlaget for den danske fraflytterbeskatning, der er blevet underkendt ved EF-Domstolen,« siger lektor i skatteret, advokat Michael H. Steffensen.

»Dommen viser, at Folketinget og Skatteministeriet har handlet på forkert grundlag. Fraflytterbeskatningen har hele tiden været i modstrid med EU. Derfor mener jeg også, at det lovforslag om fraflytterbeskatningen, der i øjeblikket behandles i Folketinget, helt skal tages af bordet,« tilføjer Michael H. Steffensen.

De danskere, der allerede er ramt af fraflytterbeskatningen, giver Michael H. Steffensen det råd at få deres skattesager genoptaget.

»Jeg går ud fra, at der bliver udsendt et genoptagelsescirkulære, der fortæller om, hvordan det skal ske. Hvor langt, det så går tilbage, vil vise sig. Men dem, der blev ramt af skatten, da den blev indført i slutningen af 1980erne, skal næppe regne med at få noget tilbage,« vurderer Steffensen.

Senior tax-manager og jurist Søren Aagaard fra KPMG er enig i, at dommen må få konsekvenser for den danske lovgivning.

»Hvis en dansker flytter fra København til Århus, skal vedkommende ikke beskattes. Derimod skal der betales skat, hvis vedkommende flytter fra København til Hamburg. Det er jo diskrimination, når vi er medlem af en union,« siger Søren Aagaard.

Fra dansk side har der været skriftlige indlæg til sagen, idet der står skattekroner på spil. Den danske regering har således fremført, at fraflytterskatten er et værn mod en udhuling af skattegrundlaget.

Men det synspunkt har domstolen en klar holdning til: »Den blotte omstændighed, at en medlemsstat går glip af en indkomst på grund af, at en skattepligtigs skattemæssige hjemsted flyttes til en anden medlemsstat, hvis skattelovgivning er anderledes, og i givet fald mere fordelagtig for den skattepligtige, kan ikke i sig selv begrunde en restriktion for etableringsretten,« hedder det i dommen.

Og det var netop den franske stats restriktion for etableringsretten, EF-Domstolen fandt var i modstrid med EUs principper.