Dansk sælger af finske annoncer

Det daglige oplag er på cirka 447.000 på hverdage og cirka 518.000 på søndage.


30 pct. af alle finner

over 12 år læser Helsingin Sanomat, hvilket svarer til et læsertal på 1,3 mio. læsere. Det overgår

langt de øvrige dagblade i Norden.


I forvejen varetager Jungersted & Brostrøm annoncesalget for blandt andet Svenska

Dagbladet og det norske Dagbladet samt for magasin-udgiverne Bonnier Tidskrifter, Sverige, det norkse Hjemmet Mortens og Finlands Sanoma

Magazines.