Dansk model skal give virksomheder mindre EU-bøvl

Et nyt EU-udspil skal sikre simplere regler og færre administrative byrder for Europas virksomheder. Et af initiativerne er en europæisk version af det danske Virksomhedsforum.

Foto: PATRICK SEEGER. EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, præsenterede i dag et udspil, som skal gøre det lettere at være virksomhed i Europa. Foto: Patrick Seeger
Læs mere
Fold sammen

EU-Kommissionen vil tynde ud i de mange regler og administrative krav, som Europas virksomheder hver dag skal navigere i.

Det var budskabet, da Kommissionens vicepræsindent, Frans Timmermans, i dag præsenterede lovpakken Better Regulation under stor mediebevågenhed i Strasbourg.

Pakken indeholder en række initiativer, som skal sikre, at virksomheder, NGO'er og europæiske indbyggere får lettere ved at gøre EU's instanser opmærksomme på unødvendige og besværlige lovkrav. På den måde håber EU, at de kan gøre det billigere og mere attraktivt at drive virksomhed i Europa.

Blandt de initiativer, der skal sikre færre regler fremover, er en europæisk version af det danske Virksomhedsforum. Efter dansk forbillede vil EU-Kommissionen etablere en såkaldt Stakeholder Platform, hvor udvalgte europæiske virksomheder får mulighed for at indberette bøvlede regler til EUs instanser. Herhjemme nedsatte regeringen i foråret 2012 et Virksomhedsforum, som havde til formål at tynde ud i de danske regler.

Dansk Industri er begejstrede for det danske Vækstforum og mener, at »det har været med til at rydde mærkbart op i den danske regeljungle.«

Direktør Thomas Bustrup håber, at det nye initiativ kan få samme effekt på EU-lovgivningen.

»DI har siden efteråret 2013 arbejdet på at indføre et europæisk virksomhedsforum, og derfor er vi naturligvis særligt glade for, at EU-Kommissionen nu lader sig inspirere af den danske model for regelforenkling,« siger direktør Thomas Bustrup.

Et andet nyt initiativ er, at EU-Kommissionen fremover vil have politikere og embedsmænd til at tage højde for konsekvenserne for erhvervslivet hele vejen gennem beslutningsproceduren i EU. I dag laver tager EU næsten udelukkende kun højde for de såkaldte konsekvensanalyser, når et lovforslag fremsættes af EU-Kommissionen. Derfor foreslår EU-Kommissionen også at Ministerrådet og Europa-Parlamentet skal tage større hensyn til, hvilke konsekvenser et lovforslag vil have for virksomhederne, inden de endeligt godkender forslaget.

»Det er en helt anden måde at tænke på. Hvis det gennemføres, er det meget positivt set med erhvervslivets øjne,« siger Thomas Bustrup.

»Vi ser alt for ofte, at byrdefulde krav og regler rettet mod erhvervslivet lukkes ind ad bagdøren undervejs i lovprocessen i EU. Der er brug for, at alle forhandlinger i Ministerrådet og Europa-Parlamentet baseres på et fuldt oplyst grundlag, så nye ændringsforslag, der påfører erhvervslivet uhensigtsmæssige byrder, fjernes i tide,« siger Thomas Bustrup.

Ifølge Dansk Industri bruger danske virksomheder bruger årligt ressourcer, der svarer til 29,3 mia. kr. på at håndtere administrative byrder – det vil sige efterleve de offentlige lovkrav. 51 pct. af de administrative byrder stammer fra EU-lovgivning, mener brancheorganisationen.

Inden EU-Kommissionens udspil kan gennemføres, skal det godkendes i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.