Dansk million-gevinst på høje tyske cigaretpriser

Tyskland har netop hævet afgifterne på cigaretter og bebudet nye forhøjelser i december og i januar 2005. Fastholdes de danske afgifter, er der mere end 600 millioner kr. at hente for statskassen. Finansministeren overvejer situationen.

Læs mere
Fold sammen
De tyske cigaretpriser overhaler til næste år de danske - og det er der over 600 millioner kr. i til den danske statskasse. Hvis ellers de danske afgifter holdes i ro.

»Vi har en aftale med Dansk Folkeparti om, at vi kan hæve de danske cigaretpriser, hvis tyskerne hæver deres. Men nu må vi lige se, om de bebudede prisstigninger i Tyskland gennemføres, så det mest sandsynlige er, at vi træffer beslutning om prisen under forhandlingerne om finansloven for 2005,« siger finansminister Thor Pedersen (V).

De tyske cigaretpriser blev 1. marts hævet med 1,65 kr. til ca. 27 kr. for en pakke Prince. Priserne hæves igen 1. december og igen 1. september 2005, så slutprisen for en pakke Prince bliver 30,50 kr. - en krone højere end den nuværende danske pris.

Forskellen på en krone i dansk favør vurderer Finansministeriet i et svar til Folketingets Finansudvalg er tilstrækkelig til, at tyskerne begynder at købe cigaretter i Danmark.

Forventer ingen tysk indkøbsbølge
Denne omvendte grænsehandel, skønner Finansministeriet, vil gavne den danske statskasse på sigt med et beløb i størrelsesordenen 660 millioner kr. Ministeriet venter dog ikke, at lavere danske cigaretpriser vil sætte en tysk indkøbsbølge i Danmark i gang.

Dette provenu kan så lægges oven i det milliardbeløb, statskassen hvert år fyldes op med fra den indenlandske cigarethandel.

Ifølge adm. direktør Jørgen Tandrup fra Skandinavisk Tobakskompagni udgjorde firmaets danske cigaretomsætning i det seneste regnskabsår ca. 8,5 mia. kr. Heraf udgjorde afgifter til staten godt 6,6 mia. kr., hvortil de skal lægges moms på i alt 2,1 mia. kr. Samlet giver det staten ca. 8,7 mia. kr.

Det er dog ikke blot udsigter til et forøget provenu, der beskæftiger finansministeren.

»Kan vi være med til at begrænse rygningen i Danmark, så er det en god ting. Cigaretrygning koster årligt 12.000 dødsfald,« siger finansminister Thor Pedersen.