Dansk ledelses-guru i spidsen for nyt projekt

"Det er virkelig en ny bølge, der kan gøre virksomheder ti gange mere konkurrencedygtige" siger Lars Kolind om Kollektiv Intelligens. Han står i spidsen for en ny bog, der skal kortlægge, hvordan virksomheder kan arbejde med kollektiv intelligens.

En ny bog, der skal bidrage til at sætte skub i den kollektive intelligens herhjemme er undervejs. Bogen bliver til med bidrag fra flere hundrede indslag - alle kan i princippet skrive til den. Lars Kolind er formand for den styregruppe, der skal styr på projektet.

Business.dk har spurgt ham om, hvorfor kollektiv intelligens er vigtig, og hvorfor han deltager i projektet:

"Hele området med kollektiv intelligens får meget stor betydning for den måde, man designer organisationer på i de kommende år. Det bliver en kernekompetence at beherske de værkstøjer og kunne bruge dem i alle typer organisationer," siger Lars Kolind med henvisning til offentlige og private virksomheder, foreninger, politiske partier mv.

Hvad er det for værktøjer?

"Webloggen, wikier, virtuelle rum - projektrum, hvor folk arbejder sammen om at løse opgaver. Social software, der kan kortlægge samarbejdsmønstre. Og så er der online-konferencer, hvor man i en kollektiv proces skaber et produkt," siger Lars Kolind og understreger, at det netop er de redskaber, han gerne vil blive klogere på.

Hvorfor mener du, at kollektiv intelligens bliver en kernekompetence?

"Der er sket et grundlæggende skifte fra hele tiden at se på effektivitet, produktivitet, rationalisering til at man ser på værdien. Og i takt med, at værdien kommer i fokus, skal virksomhederne være organiseret på en helt anden måde, end vi er vandt til. Den erkendelse har jeg haft de sidste 15 år - måske var jeg den første, der fik den," siger Lars Kolind med henvisning til Oticons omstilling til den såkaldte spaghettiorganisation.

Hvad forventer du at få ud af at sidde i styregruppen?

"Jeg vil gerne selv være klogere, og jeg vil gerne bidrage til, at de her redskaber bliver udbredt hurtigere i dansk erhvervsliv end i andre lande. For hvis det sker, styrker det vores konkurrencekraft. Potentialet meget stort, og det vil jeg gerne skubbe til."

Hvor stort er potentialet?

"Jeg har erfaring med i mit eget hjørne at udskifte en hierarkisk opbygning med en åben organisation. Der er potentiale til en forbedring af konkurrencekraften på ikke bare 10 pct. Man bliver ti gange så konkurrencedygtig."

Rigtig mange forskellige mennesker skal bidrage til bogen. Kan du overskue processen?

"Nej, og det har jeg heller ikke nogen ambitioner om at kunne. Når man udvikler noget nyt - hvis det er radikalt nyt - kan man aldrig overskue, hvor det vil ende. Det skal man heller ikke forsøge. Men man skal have klart billede af retningen, gå den vej og tage udfordringerne hen ad vejen."