Dansk landbrug hilser ordningen velkommen

En elegant løsning, kalder Landbrugsraadet EU-Kommissionens øststøtte til landbruget. Men den skal følges op af en aftrapning af støtten til de nuværende EU-landbrug. Ellers stiger støtteudgifterne, siger rådet.

En østeuropæisk version af EUs landbrugsstøtte hilses varmt velkommen af dansk landbrug.

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, kalder ordningen, som gradvist vil give de kommende medlemslande af EU en stigende landbrugsstøtte, en »utrolig elegant model.«

»De nye lande har fået tilsagn om, at de får lige forhold som EU-medlem i løbet af en årrække på ti år. De kan bruge støtten til at få forbedret deres nuværende produktion samt til uddannelse og forskning,« siger Peter Gæmelke.

Udvidelsen med op til ti lande - de fleste fra det tidligere Østeuropa - må ikke koste mere, end de 15 lande allerede har afsat til landbrugsstøtte, og det betyder, at EU skal gå efter at få en ti-årig overgangsperiode, før de nye medlemsstater får fuld støtte, anbefaler kommissionen.

Peter Gæmelke mener, at samtidig med, at man åbner kasserne over for de kommende medlemmer, så skal låget ganske langsomt sænkes i for de nuværende EU-landes landbrug.

»Vi mener, at man samtidig skal i gang med en aftrapning af den nuværende støtte i EU. Derfor kan de to modeller møde hinanden på midten. Dog er 2013, som der lægges op til skal give de nye lande fuld støtte, længe at vente på og det må man måske fremskynde med tiden,« siger Gæmelke.

Lavere omkostninger

Vil den lave startsats ikke stille de nye lande svagt?

»Nej, for østlandene har formentlig langt lavere produktionsomkostninger end os, og derfor står de formentlig stærkt ret hurtigt, hvis deres varer lever op til kvalitetskravene. Omvendt får de fri markedsadgang til 380 millioner forbrugere,« siger han.

»Da vi i Danmark kom med i EU, var det ikke støtteordningerne, men adgangen til store markeder, som dansk landbrug havde glæde af. Det samme gælder de nye lande. De får adgang til hele EU på lige vilkår,« siger Gæmelke.

Seks mia. til Danmark

Hvornår når de østeuropæiske lande vores niveau?

»Det varer mange år. De mangler viden, kapital, strukturudvikling, infrastruktur og nye forædlingsapparater.«

Gæmelke mener, at støtten til øst kan ligge inden for landbrugsbudgetterne i EU på 42 mia. euro (ca. 311 mia. kr.).

»Hvis man ikke aftrapper støtteordningerne i det nuværende EU, så vil udgifterne til landbrugsstøtte stige, og jeg vil advare mod, at man, samtidig med denne udvidelse, ikke også nedtrapper de nuværende støtteordninger,« siger Peter Gæmelke.

Dansk landbrugs 55.000 medlemmer får i dag omkring seks milliarder kroner i direkte støtte.