Dansk Land Rover importør fortsætter

Land Rover fabrikken i England og Rover Danmark A/S, et selskab i Nic. Christiansen Gruppen, har indgået aftale om fortsat samarbejde

på det danske marked.Kontrakten indebærer, at Rover Danmark, der startede som importør for 10 år siden

fortsætter i en ikke tidsbegrænset periode, og med minimum 24 måneders opsigelse.Den hidtidige aftale mellem

Land Rover fabrikken og Rover Danmark A/S fra 1993 blev opsagt pr. 1. oktober 2002 - med effektuering pr. 1. oktober 2004, idet Land

Rover ønskede at se på mulighederne for selv at stå for importen i Danmark, ligesom de gør i dag i de øvrige

nordiske lande.- Vi har siden opsigelsen arbejdet hårdt på at overbevise den ny ledelse i England, om at det var

en forkert beslutning. I takt med at man fra engelsk side har revurderet den nordiske strategi samt er blevet mere fokuseret på

driften og kundeloyaliteten, så er man nået frem til, at vi i øjeblikket er de bedste til at løfte importørrollen

i Danmark, hvilket vi er meget stolte af, siger administrerende direktør Frank Lund, Rover Danmark A/S.Én af de

store opgaver fremover bliver at udvikle forhandlernettet. På grund af den tidligere opsigelse af importaftalen er Rover Danmarks kontrakter

med de 14 forhandlere også opsagt pr. 1. oktober 2004.- Det gælder nu om at finde det helt rigtige "hold",

så vi som Land Rover organisation i Danmark kan levere den bedste service til nuværende og kommende kunder. Vi skal også

sørge for, at vore forhandlere og serviceværksteder lever op til de nye standarder og krav i henhold til EU reglerne

på området, siger Frank Lund.