Dansk krig mod økonomisk kriminalitet

Med deltagelse af blandt andre Bagmandspolitiet og rigsrevisoren ruster Danmark sig nu mod fremtidige erhvervsskandaler med den hidtil største offensiv mod økonomisk kriminalitet.

Dansk krig mod økonomisk kriminalitet - 1
Baggrunden for den nye offensiv mod økonomisk kriminalitet er udsigten til, at store erhvervsskandaler som senest Parmalat i stigende omfang er på vej mod Europa. Foto: AFP
Læs mere
Fold sammen
Danmark søsætter nu den mest omfattende indsats mod økonomisk kriminalitet for at forhindre storstilet bedrageri i fremtiden.

Med hjælp fra Bagmandspolitiet skal eksperter og myndigheder gennem et storstilet analysearbejde finde frem til konkrete redskaber i forsøget på at undgå en ny Hafnia-skandale, Nordisk Fjer-sag eller et nyt retsopgør om forfalskede PFA-garantier.

»Ethvert tiltag, der kan virke kriminalpræventivt og styrke bevidstheden om, at man skal være uhyre påpasselig over for økonomisk kriminalitet, hilser jeg velkommen. Derfor har jeg efter nøjere overvejelser valgt at gå ind i arbejdet,« siger Bagmandspolitiets chef, statsadvokat Henning Thiesen. Baggrunden for den nye offensiv mod økonomisk kriminalitet, der også får deltagelse af blandt andre rigsrevisor Henrik Otbo og professor i erhvervsret Lars Bo Langsted, er udsigten til, at store erhvervsskandaler såsom Enron og Worldcom i stigende omfang er på vej mod Europa.

Vækst i bedrageri
Det seneste bevis er afdækningen af den mangeårige regnskabssvindel for milliarder af kroner hos italienske Parmalat.

»Økonomisk bedrageri er desværre et uhyggeligt vækstområde inden for erhvervslivet. Vi skal nu skabe nogle redskaber, så myndigheder og de enkelte virksomheder kan blive bedre til at opfange helt elementære warningslights, ligesom vi vil kunne lægge pres på for lovændringer,« siger formanden for Foreningen af Interne Revisorer, Søren Kongsbo, der er den danske arbejdsgruppes talsmand.

Udover Danmark har også Tyskland, Schweiz, Holland, England og Polen besluttet at oprette et såkaldt Council on Occupational Fraud.

Overblik mangler
De danske og europæiske myndigheder står i dag uden et reelt overblik over omfanget af den økomiske svindel i erhvervslivet, selv om undersøgelser viser, at virksomhederne i USA mister op mod seks procent af omsætningen som direkte følge af bedrageri. I USA svarer det til et tab på 600 milliarder dollar om året.

»Der er ingen grund til at tro, at problemet er markant anderledes herhjemme,« siger Søren Kongsbo.

En nylig rapport fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers fastslår, at vesteuropæiske virksomheder oplever et stigende problem med svindel. På baggrund af interviews med næsten 1.500 virksomheder konkluderer undersøgelsen, at 34 pct. af virksomhederne har været offer for økonomisk kriminalitet sammenlignet med 29 pct. for to år siden.

Også rigsrevisor Henrik Otbo træder som noget ganske usædvanligt aktivt ind i arbejdsgruppen:

Effektive redskaber
Professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet undestreger, at netop Bagmandspolitiets og rigsrevisorens deltagelse i arbejdet er afgørende for at sikre en tilbundsgående viden om omfanget af den økonomisk kriminalitet og dernæst give effektive redskaber til at dæmme op for ulovlighederne gennem eksempelvis ændret revisionspraksis eller nye regnskabsmetoder.

»Økonomisk kriminalitet er på nuværende tidspunkt et område, vi ved meget lidt om og derfor handler det om for myndighederne og virksomhederne at være på forkant med udviklingen og se på, hvilke mønstre der er, og hvor de bevæger sig hen. Det er illusorisk at tro, at man helt kan eliminere økonomisk kriminalitet, men man skal gøre det sværere for forbryderne og så blive endnu bedre til at fange dem, der alligevel gør noget forkert,« siger han.

De foreløbig seks nationale råd skal løbende referere til et særligt European Council on Occupational Fraud.