Dansk konkurrenceevne på rette kurs

Lønnen på det private arbejdsmarked stiger med den laveste fart siden 1936, viser nye tal. Det er sammen med en stigende produktivitet med til at forbedre den danske konkurrenceevne.

Novo Nordisks lægemiddel mod type 2 diabetes, Victoza, trækker en stor del af væksten i dansk eksport. Billedet er fra fabrikken i Kalundborg. Fold sammen
Læs mere

Dansk konkurrenceevne bevæger sig igen i en rigtig retning. Lønnen på det private arbejdsmarked stiger således langsommere end i de fleste lande lige omkring os. Samtidig er produktiviteten herhjemme ved at sætte farten op efter tre dårlige år. Samtidig holdes euroen og dermed også den danske krone nede af den europæiske gældskrise.

»Så konkurrenceevnen er i bedring,« siger Klaus Rasmussen, der er cheføkonom i interesseorganisationen DI.

Hans politiske modpol, cheføkonom Jan Kæraa-Rasmussen fra LO er enig.

»I perioden fra 2000 til 2007, hvor der opstod mangel på arbejdskraft, blev konkurrenceevnen forværret med op mod 20 procent. Men inden for de senere år har vi spist en god bid af den forværring op, så vi nu er nede under 15 procent i forværring siden 2000,« siger Jan Kæraa-Rasmussen, der tilføjer, at alle er interesseret i, at Danmark har en så god konkurrenceevne som muligt, eftersom det giver en høj beskæftigelse.

»Så der er ikke grund til at starte en klassekamp om det spørgsmål,« siger LOs cheføkonom, der også peger på, at både forbedringer og forværringer af den danske konkurrenceevne kan gå meget stærkt.

Danmark har meget at indhente

Normalt måles konkurrenceevnen således som summen af de bevægelser, der finder sted i løn, produktivitet og kronekurs. Flytter alle tre ting sig i samme retning og på samme tid, kan udviklingen være meget hurtig.

»Det er vi enige i. Men Danmark har så også meget at indhente. Vores konkurrenceevne er forværret med over 20 procent over de sidste ti år. Så hvis vi lige nu har en lønstigning, der er én procent lavere end i udlandet, kan det tage mere end 20 år, før konkurrenceevnen er genoprettet,« siger Klaus Rasmussen.

Den dårlige danske evne til at konkurrere med andre lande har haft sin tydelige pris de senere år, fremhæver Klaus Rasmussen.

Både Sverige og Tyskland er således kommet langt bedre ud af de senere års krise end Danmark. Begge lande har oplevet stor fremgang i eksport, velstand og beskæftigelse, mens udviklingen herhjemme har stået i stampe.

»Danmark har også tabt store markedsandele. Det koster os dyrt, eftersom vi går glip af arbejdspladser, indtjening og eksport for mange milliarder kroner,« siger Klaus Rasmussen.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS, peger på, at de høje danske lønstigninger var blevet mindre, hvis en dagpenge- og tilbagetrækningsreform var blevet gennemført i de gode år.

»Det havde øget udbuddet af arbejdskraft og dæmpet lønudviklingen. Det skal vi tage ved lære af,« siger han.

En del af de senere års tab af konkurrenceevne er blevet opvejet af et bedre bytteforhold. Det er kommet, fordi danske virksomheder har kunnet øge prisen på deres varer, uden at salget er dykket, da der er tale om mindre prisfølsomme produkter.

Det er formentlig den store danske eksport af medicinalprodukter og andre mere avancerede produkter, der er årsag til den udvikling. Af samme grund er overskuddet på betalingsbalancen så steget på markant vis - trods den høje lønstigning og svage udvikling i produktiviteten.