Dansk Kapitalanlæg venter kæmpe check tilbage i skat

Læs mere
Fold sammen
Investeringsselskabet Dansk Kapitalanlæg har modtaget en kendelse fra Landsskatteretten, som giver selskabet medhold i en påklaget

ændring af skatteansættelserne for årene 1997-2000.


Dansk Kapitalanlæg venter herefter at modtage 462

mio. kr. fra skattevæsenet. Det meddelte Dansk Kapitalanlæg fredag.


Teoretisk set kan skattemyndighederne anke dommen

til Landsretten, men det ligger næppe i kortene, mener selskabets administrerende direktør, Niels K. Agner.


- Dommen

er så klar, at jeg anser sagen for afsluttet, og det giver vi da også udtryk for i fondsbørsmeddelelsen, siger

han til RB-Børsen med henvisning til at selskabet venter tilbagebetaling inden for nærmeste fremtid. Agner anser det

ligeledes for usandsynligt, at skattemyndighederne vil forsøge at få ændret skattegrundlaget for 2001 og senere.

Påvirker

ikke

De 462 mio. kr. havde selskabet indbetalt til skattemyndighederne sidste år, selvom det hele tiden har været holdningen,

at skattevæsenet var på gale veje. Dansk Kapitalanlæg kan nu se frem til en markant forøgelse af det likvide

beredskab, men det vil ikke påvirke selskabet.


- Vi driver Dansk Kapitalanlæg, som hidtil. Det har vi gjort i de

15 måneder, sagen har stået på, og det fortsætter vi med, fastslår direktøren.


Han tilføjer,

at der i perioden ikke har været likviditetsmangel i selskabet, som har haft stillet rigeligt likviditet til rådighed.

Dermed har Dansk Kapitalanlæg heller ikke været i en situation, hvor investeringer er undladt på grund af sagen.

Måske

ekstra udbytte

Tidligere har Dansk Kapitalanlæg udbetalt ekstraordinært udbytte - nemlig da selskabet i 2000 solgte aktier

i I. C. Holding, som var moderselskab for GIGA, der af NKT blev solgt til amerikanske Intell for 9,4 mia. kr. For det år betalte

Dansk Kapitalanlæg 150 pct. i udbytte. Om skattechecken skal komme aktionærerne til gode i form af udbytte, er endnu ikke afklaret.


-

Det kan da ikke udelukkes, siger Agner, men tilføjer, at det først vil blive besluttet, når regnskabet for 2002

fremlægges til næste år. Indtil da drives forretningen videre på uændret vis. Sagen tog sin begyndelse,

da Københavns Kommune, Skatte- og Registerforvaltningen forhøjede Dansk Kapitalanlægs skattepligtige indkomster

for årene 1997-2000.


Kravet fra skattemyndighederne vedrørte beskatning af avancer og tab på aktier.