Dansk jagerfly-projekt i fare

Svigtende politisk opbakning er ved at spænde ben for dansk deltagelse i det storstilede, internationale projekt om produktion af fremtidens jagerfly, Joint Strike Fighter. Manglende deltagelse kan koste dansk erhvervsliv syv milliarder kroner.Uvished hos Terma om flyordre fra USA

Dansk erhvervsliv med producenten af forsvarsmateriel Terma i spidsen risikerer at gå glip af en ellers planlagt deltagelse i det internationale arbejde med at skabe det amerikansk-britiske jagerfly, Joint Strike Fighter. Afgørende for at komme med ombord på det storstilede projekt til samlet over tusind milliarder kroner er såvel politisk som økonomisk opbakning fra regering og Folketing.

Men uenighed mellem forligspartierne bag det eksisterende forsvarsforlig truer nu forud for den snarlige præsentation af regeringens finanslovsforslag med at spolere den danske deltagelse.

I det fireårige forsvarsforlig fra maj 1999 er Venstre, de konservative, Socialdemokratiet, de radikale, Kristeligt Folkeparti og CD enige om at indløse adgangsbillet til projektet på op mod en halv milliard kroner, men siden er prisen næsten fordoblet, og det får nu de radikale til at forholde sig skeptisk til hele projektet.

»Det er et stort problem, hvis prisen er fordoblet, siden vi har indgået aftalen, og så er der grund til at vurdere ud fra en behovsanalyse, om det er alle pengene værd. Jeg vil betinge mig en grundig diskusion af de forhold, men jeg kan på forhånd være ret skeptisk, hvis der bliver tale om en fordobling,« siger partiets forsvarsordfører Morten Helveg Petersen.

De radikales skepsis truer med at spolere den danske medvirken i projektet, da fortsat deltagelse trods den forhøjede pris kræver tilslutning fra samtlige partier bag forsvarsforliget.

Efter flere års udviklingsarbejde hos de amerikanske flyproducenter Boeing og Lockheed Martin, der slutteligt løb med ordren på de nye jagerfly til over 200 milliarder dollar, er det ellers lykkedes landets største producent af forsvarsmateriel, Terma, at skabe sig en mulighed for at blive en vigtig del af projektet og blive direkte leverandør til Lockheed Martin.

»Men det er helt afgørende, at regeringen og Folketinget under finanslovsforhandlingerne bliver enige om at betale næsten en milliard kroner til adgangsbilletten til projektet. Ellers vil projektet sandsynligvis glide os af hænde, og det vil være en katastrofe for os og andre dele af dansk erhvervsliv, der også er udset til at være med,« siger Børge Witthøft, der er divisionsdirektør hos Terma.

Erhvervsfremme Styrelsen har tidligere vurderet, at der ligger ordrer til dansk industri for op mod syv milliarder kroner i projektet.

Forud for fremlæggelsen af regeringens finanslovsforslag er det ikke muligt at få en kommentar fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), under hvis ministerium pengene skal findes.

Uvished hos Terma

om flyordre fra USA

Side 3