Dansk IT-system bliver størst i Europa

IT-firmaet ADP Dealer Services Denmark ApS i Vejle har for godt 14 dage siden fejret starten for 40 år siden på JDC Data A/S, som firmaet oprindeligt hed, og samtidig er virksomhedens kerneprodukt, et IT-system som gør livet lettere for bilforhandlere, udpeget til at være det system, som Europas største leverandør på området, det amerikansk ejede ADP, satser på.

- ADP har udpeget system til at være, som man vil satse på ikke blot som hidtil i de nordiske lande, men i hele Europa, siger Henrik Flensborg, som indtil for kort tid siden var adm. direktør i det danske selskab, men som nu har fået titel af vice president i selskabets europæiske hovedafdeling i Bruxelles, hvor han skal arbejde på at forbedre selskabets kontakt til de europæiske bilfabrikker.

Virksomheden i Vejle er kendetegnet af en høj anciennitet blandt de ansatte - 17 år i gennemsnit - og tidligere ansatte vender gerne tilbage, når de har mulighed for det. Man kom ud af regnskabsåret 2003/04 med en svagt faldende omsætning, mens indtjeningen steg dramatisk. Faldet i omsætning er ikke reelt, men skyldes, at selskabets i sit sidste regnskabsår havde en stor udviklingsopgave for moderselskabet, ADP Inc. i New Jersey, USA.

Det gode resultat, som i regnskabets ledelsesberetning betegnes som "acceptabelt", skyldes ikke mindst en vækst på hjemmemarkedet med hele 21 pct., en vækst der er kommet efter en række vanskelige år netop i Danmark.

Omkring 60 pct. af den danske ADP-virksomheds omsætning foregik således i Danmark, en fjerdedel i resten af Europa og resten i USA. Rygraden i virksomheden er systemet Dracar+, som sammen med andre produkter fra ADP dækker en moderne bilforhandlers/importørs behov for administrative løsninger og datakommunikation.

- Systemet er videreudviklet, og lige nu, hvor bilbranchen i EU er under forandring, fordi bilforhandlere nu gerne må handle med flere mærker, sælger vi rigtig meget af et produkt, som vi kalder for Multimake, som er indrettet til det, siger Henrik Flensborg. Han betegner 80 pct. af virksomhedens medarbejdere som nøglepersoner med stor EDB-teknisk viden og et højt produktselskab, og ledelsen har et stærkt fokus på ikke blot at fastholde disse nøglepersoner, men også samtidig at udvikle og vedligeholde deres kompetencer. Henrik Flensborg forventer en stærkt øget vækst i aktiviteterne i de kommende år, bl.a. i kraft af en tilgang af nye kunder. Det ventes at ske i ikke mindst Norge og Sverige, hvor den danske virksomheder har etableret datterselskaber, som begge skønnes at rumme store udviklingsmuligheder. - Vi har lige fejret virksomhedens 40 års fødselsdag, som var den 19. november, hvor firmaet startede under navnet JDC Data i Vejle, siger den nu tidligere adm. direktør, en stilling han startede på i 1997, da ADP købte virksomheden. I starten spredte man sine aktiviteter over flere brancher, men siden 1996 har man holdt sig til systemer til bil- og maskinhandlerbranchen. - Det er faktisk JDC Datas fortjeneste, at Vejle i dag er så langt fremme på IT-området, fordi en stor Flensborg.