Dansk Industri: Vi er ikke på strandhugst

Dansk Industri er ikke længere de store virksomheders organisation, men et bredt favnende mødested for hele Danmarks erhvervsliv, fastholder Mogens Fog, formand for Dansk Industris udvalg for mindre og mellemstore virksomheder.En konservativ herre

Interview

Gennem flere år har Dansk Industri primært været de store virksomheders forening. Hvorfor har I opprioriteret interessen for mindre og mellemstore virksomheder, MMV'ere?

»Som jeg opfatter det, har Dansk Industri sagt, at hvis vi skal være en slagkraftig organisation, som politikere og samfundet skal lytte på, så skal vi favne alle de virksomheder, der naturligt hører under vores paraply. Og 80 procent af vores medlemmer er MMV'ere. Derfor har der været øget fokus på denne gruppe de sidste par år.«

Er det for at snuppe medlemmer fra eksempelvis Håndværksrådet, som netop slår sig op på at være MMV'ernes forening?

»Nej. Dansk Industri går absolut ikke på strandhugst hos Håndværksrådet. Det ved jeg helt klart.«

Er I ikke typisk de store virksomheders forening?

»Nej, vi er alles forening. Det er en misforståelse, hvis en lille virksomhed siger, det er de stores forening. Og enhver MMV'er, som er progressiv og vil noget, kan til enhver tid, hvis han vil deltage i DI-arbejde, rejse sig op, og så vil der blive lyttet til ham. Jeg vil være så fræk at sige, at MMV'ere, der mener, at DI kun er for de tunge drenge, de er ikke progressive nok eller læser kun vores overskrifter.«

Hvis man kigger på jeres forretningsudvalg, så er ti store virksomheder repræsenteret og to MMV'ere, hvor du er den ene. Kan du forstå, hvis nogle føler, det er de store virksomheders interesser, der bliver taget mest vare om?

»Jamen, så vil jeg sige, at hvis nogen føler det, så er det os, der har ansvaret for MMV'erne, der ikke er dygtige nok til at sælge dem. Men når vi sidder i forretningsudvalget, så er der ikke forskel på, om man er stor eller lille. Vi er ligevægtige partner, og der bliver lyttet til os. Vi har aldrig skulle stemme, og ingen tromles ned.«

Hvis de store har en mærkesag, så er I vel alt andet lige underrepræsenteret?

»Nej, der hvor vi måske bøjer lidt af, det er i forståelsen for, at disse store virksomheder har en stor eksport og kan have stor indflydelse på, hvordan hjulene drejer i Danmark.«