Dansk Industri: Skatteplan rammer skævt

Dansk Industri mener at skatteplanen rammer skævt, og at den gør det sværere at afhænde danske virksomheder til kapitalfonde

Dansk Industri mener, at regeringens store skatteplan rammer skævt, og at den får dramatiske konsekvenser for en række virksomheder, der har meget gæld. Samtidig vil betyde, at de store kapitalfonde vil interessere sig mindre for Danmark, og at det derfor kan blive sværere at sælge sin virksomhed til kapitalfonde.

- Lovpakken rammer virksomhederne meget forskelligt. Mange vil opleve reelle stramninger, fordi beskæringen i rentefradraget og forringelsen af afskrivningerne er betydeligt dyrere end fordelen ved den lavere selskabsskat. Det mener vi er betænkeligt, siger vicedirektør Tine Roed.

Hun betegner de foreslåede stramninger af reglerne i forbindelse med overtagelse af virksomheder som en ny dansk særregel.

- I takt med den tiltagende internationalisering er dette et uheldigt skridt. Sådanne regler bør som minimum være de samme som i EU. De foreslåede ændringer kan isoleret set føre til en mindsket interesse fra udenlandske selskaber for at investere i Danmark, siger Tine Roed.

En sænkning af selskabsskatten til 22 procent frem for de nuværende 28 pct. vil bringe den danske selskabsskatteprocent ned under gennemsnittet i EU. Det er positivt, fordi dette isoleret set gør Danmark til et attraktivt investeringsland, mener Dansk industri.

/ritzau/